Thứ Sáu,19/07/2019 |  
"Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018 - 2023"

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An Album hình ảnh

Video clip    

LĐLĐ tỉnh

LĐLĐ huyện, thành phố

LĐLĐ TP TÂN AN SƠ KẾT CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
      Trong 6 tháng đầu năm 2019, LĐLĐ thành phố vận động thành lập mới 03/04 CĐCS, đạt 75%; phát triển mới 344/405 đoàn viên, đạt 84,93%; tổ chức hội nghị CBCC 66/66 cơ quan, đơn vị, đạt 100%; hội nghị người lao động 32/74 doanh nghiệp, đạt 43,24%; vận động đóng góp Quỹ Tấm lòng vàng 135.000.000/265.890.000 đồng, đạt 50,77%; đã khảo sát và lập hồ sơ xây dựng 03/05 căn nhà “Mái ấm Công đoàn”.

Công đoàn ngành

Tập huấn an toàn vệ sinh lao động và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp năm 2019
       Ngày 16/5/2019, Công đoàn ngành Y tế Long An tổ chức tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp cho gần 100 học viên thuộc các công đoàn cơ sở, cán bộ phụ trách ATVSLĐ các cơ quan, đơn vị y tế. Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế - Nguyễn Hoàng Uyên đến dự.

Công đoàn cơ sở

ĐẠI HỘI CĐCS CTY CP TRACODI LẦN THỨ IX THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
       Tổng số CNLĐ hiện này là 75 người, tỷ lệ nữ chiếm 26%. Tình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua tương đối ổn định, việc làm và đời sống của NLĐ được cải thiện khá tốt, thu nhập bình quân của NLĐ làm việc tại công ty là 8.630.000 đồng.