Thứ Sáu,18/08/2017 |  
"Muốn tổ chức và phát triển lực lượng xây dựng to lớn của giai cấp công nhân thì cần có Công đoàn mạnh và cán bộ Công đoàn tôt " ( Hồ Chí Minh).                                                                                                                                                                                                                                                       "Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước." (Trích Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH Trung ương Đảng - khóa X)

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An 


Album hình ảnh

Video clip


    

LĐLĐ tỉnh

LĐLĐ huyện, thành phố

CĐCS QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN TRƯỜNG THỊNH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
        Ngày 14/8/2017 Công đoàn cơ sở (CĐCS) Quỹ tín dụng Nhân dân Trường Thịnh - LĐLĐ thành phố Tân An tổ chức Đại hội lần II nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự Đại hội ông Phạm Văn Hải - Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố cùng 14 đoàn viên Công đoàn, đặc biệt có ông Nguyễn Văn Cương - Chủ tịch HĐQT, bà Nguyễn Thị Kim Phượng - Giám đốc Quỹ Tín Dụng đã quan tâm đến dự đại hội.

Công đoàn ngành

Công đoàn Viên chức tổ chức tuyên truyền cải cách hành chính
        Sáng ngày 28/7/2017, tại Hội trường Thành ủy Tân An, Công đoàn Viên chức tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh tổ chức hội nghị tuyền truyền, phổ biến các nội dung của Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011 - 2020 và Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020 của Chính phủ và của tỉnh về cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC; cải cách tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính nhà nước..… cho hơn 100 đồng chí là cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc.

Công đoàn cơ sở

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY CỔ PHẦN GREENFEED VIỆT NAM CHĂM LO TỐT ĐỜI SỐNG TINH THẦN NGƯỜI LAO ĐỘNG
        Nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2016), được sự hỗ trợ của Ban điều hành nhà máy Bến Lức, Ban chấp hành Công đoàn Cơ sở công ty Cổ phần GreenFeed đã tổ chức Hội thi Karaoke với chủ đề “Hát cùng GreenFeed”.