Thứ Tư,19/05/2021 |  
CỬ TRI CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG TỈNH LONG AN ĐỀ CAO TRÁCH NHIỆM, TỰ GIÁC, TÍCH CỰC VÀ CHỦ ĐỘNG THAM GIA BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ BẦU CỬ ĐỊA BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An 
Album hình ảnh

Video clip    

Công đoàn cơ sở