Thứ Bảy,04/07/2020 |  
"Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018 - 2023"

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An Album hình ảnh

Video clip    

LĐLĐ tỉnh

LỚP BỒI DƯỠNG TÁC NGHIỆP CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN CẤP XÃ KHÓA XII NĂM 2020
Thực hiện kế hoạch số 1478/KH-TCT ngày 26/12/2019 của Trường Chính trị về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và nghiên cứu khoa học năm 2020; ngày 02/7/2020 Trường Chính trị phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh Long An tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng tác nghiệp Chủ tịch Công đoàn cơ quan cấp xã khóa XII.

LĐLĐ huyện, thành phố

LĐLĐ THỦ THỪA TRAO NHÀ MÁI ẤM CÔNG ĐOÀN CHO CĐV CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN
Ngày 01 tháng 7 năm 2020, Ban Quản lý Quỹ XHTT "Tấm Lòng Vàng" Công đoàn Long An phối hợp LĐLĐ huyện Thủ Thừa và CĐCS xã Mỹ Lạc huyện Thủ Thừa tổ chức lễ bàn giao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho công đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở.

Công đoàn ngành

CĐN Y TẾ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI
Ngày 26-6-2020, Công đoàn ngành Y tế phối hợp Ban vì sự tiến bộ phụ nữ ngành (VSTBPN) Y tế tổ chức tập huấn công tác bình đẳng giới, nữ công năm 2020.

Công đoàn cơ sở

ĐẠI HỘI CĐCS CTY CP TRACODI LẦN THỨ IX THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP
       Tổng số CNLĐ hiện này là 75 người, tỷ lệ nữ chiếm 26%. Tình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua tương đối ổn định, việc làm và đời sống của NLĐ được cải thiện khá tốt, thu nhập bình quân của NLĐ làm việc tại công ty là 8.630.000 đồng.