Thứ Tư,25/05/2022 |  
Đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng Chương trình “ 01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” với chủ đề “ Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam”

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An 
Album hình ảnh


Video Clip

  

Ban thường vụ

BAN THƯỜNG VỤ

 
NGUYỄN VĂN QUÍ
 CHỦ TỊCH LĐLĐ TỈNH LONG AN
    Ngày sinh: 01/01/1966
    Quê quán: Mỹ Yên, Bến Lức, Long An
    Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chính trị
    Trình độ chính trị: Cao cấp
    Điện thoại:  - Cơ quan: 3.825.839
                         - Di động: 0983.538.553

 

HỒ VĂN XUÂN
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC LĐLĐ TỈNH
    Ngày sinh: 12/10/1977
    Quê quán: Huyện Đức Hòa, Long An
    Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị 
    Trình độ chính trị: Cao cấp
    Điện thoại: - Cơ quan: 3.787.578
                        - Di động: 090.930.1160

 
LÊ THỊ THU CÚC
PHÓ CHỦ TỊCH LĐLĐ TỈNH
   Ngày sinh: 12/11/1970
   Quê quán: Châu Thành, Long An
   Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
   Trình độ chính trị: Cao cấp
   Điện thoại: - Cơ quan: 3.679.678
                       - Di động: 0918. 295.484


 

PHẠM THỊ QUYÊN
PHÓ CHỦ TỊCH LĐLĐ TỈNH
   Ngày sinh: 10/11/1975
   Quê quán: Tân Hào, Giồng Trôm, Bến Tre
   Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
   Trình độ chính trị: Cao cấp
   Điện thoại: - Cơ quan: 3.787.478
                       - Di động: 0919.884.099


 

NGUYỄN KIM THÂN
UV.BTV - CHÁNH VĂN PHÒNG LĐLĐ TỈNH
    Ngày sinh: 15/02/1969
    Quê quán: Hòa Phú, Châu Thành, Long An
    Trình độ chuyên môn: Cử nhân lịch sử
    Trình độ chính trị: Cao cấp
    Điện thoại: - Cơ quan: 3.826.128
                        - Di động: 0918.781.510

ĐẶNG THỊ THU VÂN
UV.BTV - TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH LĐLĐ TỈNH
    Ngày sinh: 10/9/1972
    Quê quán: Xã Nhị Mỹ, Cai Lậy, Tiền Giang
    Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
    Trình độ chính trị: Cao cấp
    Điện thoại:  - Cơ quan: 3.828.068
                         - Di động: 0909.202.799

 
 NGUYỄN TRƯỜNG CHINH
UV.BTV - TRƯỞNG BAN CSPL LĐLĐ TỈNH  
    Năm sinh: 25/9/1972
    Quê quán: Châu Thành, Long An
    Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD
    Trình độ chính trị: Cao cấp
    Điện thoại: - Cơ quan: 3.837.195
                        - Di động: 0903.307.600


 
 NGÔ THỊ BÍCH HỤÊ
UV.BTV - TRƯỞNG BAN TG - NC LĐLĐ TỈNH
    Năm sinh: 31/3/1979
    Quê quán: Thuận Mỹ, Châu Thành, Long An
    Trình độ chuyên môn: Cử nhân KH Tin học
    Trình độ chính trị: Cao cấp
    Điện thoại: - Cơ quan: 3.837.194
                        - Di động: 0914.710.798


 
 NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN
UV.BTV - TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC LĐLĐ TỈNH
     Ngày sinh: 27/9/1980
    Quê quán: Cần Đước, Long An
    Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xã hội học
    Trình độ chính trị: Trung cấp
    Điện thoại: - Cơ quan: 02723.837.192
                        - Di động: 0792.811.025


 
 TRƯƠNG TRẦN QUỐC
UV.BTV - CHỦ NHIỆM UBKT LĐLĐ TỈNH
     Ngày sinh: 01/02/1981
    Quê quán: Bến Lức, Long An
    Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD
    Trình độ chính trị: Cao cấp
    Điện thoại: - Cơ quan: 02723.837.195
                        - Di động: 0908.988.101

 

BÙI THỊ NGỌC TRANG
UV.BTV - CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC KCN
    Ngày sinh: 31/12/1969
    Quê quán: Mỹ Nhơn, Ba Tri, Bến Tre
    Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
    Trình độ chính trị: Cao cấp
    Điện thoại: - Cơ quan: 3.525.237
                        - Di động: 0388.441.485


 
 NGUYỄN ANH THƯ
UV.BTV - CHỦ TỊCH LĐLĐ H. BẾN LỨC
   Ngày sinh: 07/12/1980
   Quê quán: Xã An Thạnh, Bến Lức, Long An
   Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
   Trình độ chính trị: Cao cấp
   Điện thoại: - Cơ quan: 3.638.275
                       - Di động: 0907.060.313


 
NGUYỄN THỊ KIỀU OANH
UV.BTV - CHỦ TỊCH LĐLĐ HUYỆN ĐỨC HÒA
    Ngày sinh: 1984
    Quê quán: Đức Hòa, Long An
    Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
    Trình độ chính trị: Cao cấp
    Điện thoại: - Cơ quan: 02723.854.217
                       - Di động: 0937.454.627