Thứ Sáu,03/07/2020 |  
"Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018 - 2023"

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An Album hình ảnh

Video clip


Sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
  * 15 LĐLĐ huyện, thành phố, thị xã:       1. Liên đoàn Lao động thành phố Tân An       2. Liên đoàn Lao động thị xã Kiến Tường       3. Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành       4. Liên đoàn Lao động huyện Tân Trụ        5. Liên đoàn Lao động huyện Cần Giuộc        6. Liên đoàn Lao động huyện Cần Đước       7. Liên đoàn Lao động huyện Bến Lức       8. Liên đoàn Lao động huyện Thủ Thừa       9. Liên đoàn Lao động huyện Đức Hòa        10. Liên đoàn Lao động huyện Đức Huệ      11. Liên đoàn Lao động huyện Thạnh Hóa       12. Liên đoàn Lao động huyện Tân Thạnh       13. Liên đoàn Lao động huyện Mộc Hóa       14. Liên đoàn Lao động huyện Vĩnh Hưng      15. Liên đoàn Lao động huyện Tân Hưng  * 02 Công đoàn ngành:      1. Công đoàn ngành Giáo dục      2. Công đoàn ngành Y tế* 02 Công đoàn khác:     1. Công đoàn Viên chức     2. Công đoàn các Khu công nghiệp

  * 23 Công đoàn cơ sở trực thuộc:

STT

Tên Đơn vị

Địa chỉ

1

CĐCS Cty TNHH Kanaan Sài Gòn

ấp Bình Tiền 1, Đức lập hạ, Đức hòa

2

CĐCS Cty CP May xuất khẩu Long An

Số 373, QL1, F4,TPTân An

3

CĐCS Cty TNHH cơ khí chính xác MienHua

Quốc lộ 1A, xã Khánh Hậu. Tỉnh Long An

4

CĐCS Cty CP Foodtech

Ấp 1, Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức

5

CĐCS Cty TNHH GreenFeed

Xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, 6

CĐCS Cty TNHH Việt Cường

Ấp 1, xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức

7

CĐCS Cty TNHH một thành viên DV-DL-CĐ

Số 139, Nguyễn Thái Bình, F3, Long An

8

CĐCS Cty TNHH Lelong VN

Số 40, Đường Bà Chánh Thâu, KP2, TT Bến Lức.

9

CĐCS Cty TNHH Fomosa

Quốc lộ 1, ấp 1, xã Nhật Chánh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

10

CĐCS Cty TNHH Chungsing VN

Ấp 4, Xã Nhật Chánh, huyện Bến Lức 11

CĐCS Cty TNHH Green Shoes VN

Cụm Công nghiệp Hoàng Gia, Xã Mỹ Hạnh  Nam, ĐH

12

CĐCS Cty TNHH Shilla Bags

Xã Đức Lập Hạ, Huyện Đức Hòa, 13

CĐCS Cty TNHH Tiền Vệ

Km 1954 ấp Quyết Thắng, phường Tân Khánh, TP. Tân An.

14

CĐCS Cty TNHH Fuluh

Xã Tân Kim, Huyện Cần Giuộc,Tỉnh Long An

15

CĐCS Cty TNHH Lavie

Quốc lộ 1A, Khánh Hậu, TP. Tân An, tỉnh Long An

17  CĐCS Cty TNHH JU JOUNG  Số 36, đường Hoàng Anh, phường Tân Khánh, TP Tân An, Long An
   * 01 đơn vị sự nghiệp Công đoàn trực thuộc LĐLĐ tỉnh:      1. Trung tâm Giới thiệu Việc làm.