Thứ Bảy,22/01/2022 |  
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19, NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN 5K

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An 
Album hình ảnh


Video clip

Liên đoàn Lao động tỉnh

LĐLĐ TỈNH

 
LÃNH ĐẠO LĐLĐ TỈNH

Nguyễn Văn Quí

Chủ tịch

Hồ Văn Xuân Phó Chủ tịch Thường trực
Lê Thị Thu Cúc Phó Chủ tịch
Phạm Thị Quyên Phó Chủ tịch

 
VĂN PHÒNG – 0272.3826128

Nguyễn Thị Ngọc Loan

Chánh Văn phòng

Nguyễn Thị Tuyết Vân Phó Văn phòng

Nguyễn Thanh Sang

Chuyên viên quản tri

Trần Thị Cẩm

Văn thư

Hồ Đăng Đẩu

Tài xế

 
BAN TÀI CHÍNH – 0272.3828068

Đặng Thị Thu Vân

Trưởng ban

Nguyễn Thái Hòa

Phó ban

Nguyễn Thị Lệ Thủ quỹ

 
BAN TỔ CHỨC – 0272.3837192

Ngô Thị Bích Huệ

Phó ban Tổ chức-Kiểm tra
Nguyễn Thị Bảo Vân Chuyên viên

Khổng Thị Phương Thanh

Chuyên viên

 
BAN TUYÊN GIÁO - NỮ CÔNG - 0272.3837193

Nguyễn Kim Thân

Trưởng ban

Võ Thị Thu Thảo

Phó ban

Lê Nguyễn Minh Hằng Chuyên viên

 
BAN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT – 0272.3838206

Nguyễn Trường Chinh

Trưởng ban

Lê Văn Ẩn

Phó ban

Đoàn Thụy Trúc Châu

Phó ban

Hoàng Quốc Hùng Chuyên viên
Phạm Ánh Nga
Chuyên viên 

 
ỦY BAN KIỂM TRA – 0272.3837195

Trương Trần Quốc

Trưởng Ban Tổ Chức-Kiểm Tra

Phạm Phú Quốc UBKT