Thứ Bảy,06/03/2021 |  
"Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018 - 2023"

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An Album hình ảnh

Video clip


Liên đoàn Lao động tỉnh

LĐLĐ TỈNH

 
LÃNH ĐẠO LĐLĐ TỈNH

Nguyễn Văn Quí

Chủ tịch

Hồ Văn Xuân Phó Chủ tịch Thường trực
Lê Thị Thu Cúc Phó Chủ tịch
Phạm Thị Quyên Phó Chủ tịch

 
VĂN PHÒNG – 0272.3826128

Nguyễn Kim Thân

Chánh Văn phòng

Võ Thị Thu Thảo

Phó Văn phòng

Nguyễn Thị Tuyết Vân Phó Văn phòng

Nguyễn Thị Thu Hương

Chuyên viên Tổng hợp

Trần Thị Cẩm

Văn thư

Cao Văn Anh

Tài xế

Hồ Đăng Đẩu

Tài xế

 
BAN TÀI CHÍNH – 0272.3828068

Đặng Thị Thu Vân

Trưởng ban

Nguyễn Thái Hòa

Phó ban

Phạm Phú Quốc  Kế toán
Nguyễn Thị Lệ Thủ quỹ

 
BAN TỔ CHỨC – 0272.3837192

Nguyễn Thị Ngọc Loan

Trưởng ban
Nguyễn Thị Bảo Vân Chuyên viên

Lê Xuân Chinh

Chuyên viên

Lương Hải Vương Chuyên viên

 
BAN TUYÊN GIÁO - NỮ CÔNG - 0272.3837193

Ngô Thị Bích Huệ

Trưởng ban

Cao Quốc Hòa

Phó ban

Nguyễn Hữu Tài

Chuyên viên
Lê Nguyễn Minh Hằng Chuyên viên

 
BAN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT – 0272.3838206

Nguyễn Trường Chinh

Trưởng ban

Lê Văn Ẩn

Phó ban

Đoàn Thụy Trúc Châu

Phó ban

Khổng Thị Phương Thanh

Chuyên viên

Hoàng Quốc Hùng Chuyên viên
Phạm Ánh Nga
Chuyên viên 

 
ỦY BAN KIỂM TRA – 0272.3837195

Trương Trần Quốc

Chủ nhiệm