Thứ Tư,23/10/2019 |  
"Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018 - 2023"

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An Album hình ảnh

Video clip


LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố

LĐLĐ HUYỆN TÂN HƯNG TỔ CHỨC SƠ KẾT PHONG TRÀO CNVCLĐ VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 08/07/2019
       Ngày 05 tháng 7 năm 2019, LĐLĐ huyện Tân Hưng tiến hành Hội nghị sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đến dự Hội nghị có ông Nguyễn Văn Chiến - UVBTV HU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQVN huyện; ông Nguyễn Thành Hưng - HUV, UV BCH LĐLĐ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ huyện; các đồng chí UV. BCH, UBKT, Chủ tịch, Phó Chủ tịch CĐCS trực thuộc LĐLĐ huyện.
       Trong 6 tháng đầu năm 2019, các cấp Công đoàn trong huyện đã tích cực triển khai thực hiện chủ đề “Mỗi Công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên”; hưởng ứng thực hiện tốt “Tháng công nhân”, gắn với “Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động”; thực hiện nhiều công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Việc tổ chức hội nghị CBCCVC, hội nghị NLĐ trong các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp đã có bước chuyển biến đáng kể, đảm bảo đúng nội dung và thời gian quy định. Mặt khác, tổ chức tốt các hoạt động VHVN-TDTT nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ,...


Ảnh: Ông Nguyễn Văn Chiến - UV BTV HU Trưởng BDV – Chủ tịch UBMTTQVN huyện
phát biểu chỉ đạo Hội nghị

        Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Nguyễn Văn Chiến – UVBTV HU Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQVN huyện đánh giá cao kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm 2019.  Đồng thời, đề nghị các cấp Công đoàn trong huyện tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền vận động đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tiếp tục phát huy vai trò chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; phối hợp với lãnh đạo cơ quan tổ chức tốt các hoạt động VHVN, TDTT trong đoàn viên, CNVCLĐ; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện tốt đạo đức công vụ; tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra hoạt động CĐCS, khắc phục bệnh hành chính, hình thức và tổ chức tốt các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019); chú trọng nhân rộng các mô hình, cách làm mới mang lại hiệu quả thiết thực cho đoàn viên, CNVCLĐ./.

                                                                                                     Ngọc Toàn
Các tin khác: