Thứ Tư,25/11/2020 |  
"Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018 - 2023"

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An Album hình ảnh

Video clip


LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố

LĐLĐ HUYỆN TÂN HƯNG TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG CNVCLĐ GIAI ĐOẠN 2015 - 2020 23/06/2020

Trong 05 năm qua, các phong trào thi đua do Công đoàn từ huyện đến cơ sở phát động đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, từng bước được đổi mới cả về nội dung và hình thức, đã khơi dậy tính tích cực chủ động, năng động, sáng tạo của đoàn viên, CNVCLĐ, rèn luyện ý thức, tổ chức kỷ luật, xây dựng tác phong làm việc với tinh thần phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân. Trọng tâm là các phong trào: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển", "Thực hành tiết kiệm chống lãng phí tiêu cực và phòng chống các tệ nạn xã hội", "Thi đua phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ, "Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" và đẩy mạnh phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong công tác, trong sản xuất.Ông Hồ Văn Xuân - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh phát biểu hội nghị


Trong quá trình tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương cán bộ, đoàn viên tích cực gương mẫu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều đơn vị đã chủ động tổ chức tốt các hoạt động thiết thực, phát huy tốt sức mạnh tập thể, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Việc xây dựng những điển hình tập thể và cá nhân tiên tiến xuất sắc để nêu gương và nhân rộng được các cấp Công đoàn đặc biệt chú trọng như: Công đoàn cơ sở (CĐCS) Khối Đảng, CĐCS Trường THCS Vĩnh Đại …; cá nhân như ông Lê Thanh Lê – CĐCS Khối Kinh tế 1, bà Huỳnh Thị Kim Loan – CĐCS Trường THCS thị trấn Tân Hưng….

Tại hội nghị này, LĐLĐ huyện đã biểu dương, khen thưởng 04 tập thể, 20 cá nhân đại diện cho 55 CĐCS, với 1.460 CNVCLĐ. Khen thưởng 20 cá nhân đạt giải trong cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công đoàn cơ sở ” năm 2020 trên mạng xã hội Facebook.Ông Nguyễn Thành Hưng –CT LĐLĐ huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu điển hình
tiên tiến giai đoạn 2015-2020

Thông qua phong trào thi đua đã động viên được đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT - XH của huyện; tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền các cấp ngày càng trong sạch vững mạnh. Công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn ngày càng tiến bộ, phát triển rộng khắp, nhận thức chính trị, nhận thức về thi đua khen thưởng trong đoàn viên, CNVCLĐ không ngừng được nâng lên.

Ông Hồ Văn Xuân - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Long An phát biểu, biểu dương các CNVCLĐ được tuyên dương, khen thưởng tại hội nghị này, ông cũng đánh giá cao những kết quả đạt được của phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ huyện Tân Hưng đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ về thi đua yêu nước mà các cấp công đoàn huyện Tân Hưng cần thực hiện tốt hơn trong thời gian tới./.

Ngọc Toàn
Các tin khác: