Thứ Bảy,22/01/2022 |  
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19, NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN 5K

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An 
Album hình ảnh


Video clip

LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố

LĐLĐ huyện huyện Thạnh Hóa tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ CĐCS 14/10/2021

Ngày 13/10/2021 Liên đoàn Lao động huyện Thạnh Hóa tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ Công đoàn cơ sở năm 2021; tham dự tập huấn có 114 cán bộ công đoàn cơ sở.

Tại lớp tập huấn, cán bộ công đoàn cơ sở được đồng chí Ngô Trọng Hiếu, Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạnh Hóa báo cáo những nội dung trọng tâm về công tác tuyên giáo công đoàn trong tình hình mới như: vị trí, vai trò công tác tuyên truyền, giáo dục trong hoạt động Công đoàn; một số vấn đề về dư luận xã hội, nắm bắt dư luận xã hội trong đoàn viên và công nhân lao động; đồng thời, triển khai những điểm mới cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đối với chuyên đề Công tác tài chính công đoàn, cán bộ công đoàn cơ sở được đồng chí Kim Phượng, Kế toán LĐLĐ huyện hướng dẫn một số nội dung cơ bản về tài chính công đoàn: chế độ thu, chi tài chính Công đoàn; quản lý tài chính tài sản công đoàn; Hướng dẫn kế toán về thu, chi TCCĐ; hướng dẫn quy trình hồ sơ chứng từ thanh toán, lập dự toán,…

Đây là những nội dung tập huấn hết sức thiết thực và bổ ích đối với cán bộ công đoàn cơ sở; góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở ngày càng vững mạnh./.


Đ/c Ngô Trọng Hiếu – Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy triển khai nội dung của buổi tập huấn


Quang cảnh lớp tập huấn

LĐLĐ huyện Thạnh Hóa
Các tin khác: