Thứ Hai,26/08/2019 |  
"Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018 - 2023"

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An Album hình ảnh

Video clip


Hoạt động công đoàn ngành

Tọa đàm về công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở trong thực hiện CCHC 14/09/2018
        Thực hiện chương trình phối hợp tuyên truyền cải cách hành chính giữa Công đoàn viên chức tỉnh và Sở Nội vụ giai đoạn 2015-2020, vừa qua Công đoàn Viên chức tổ chức buổi tọa đàm về công tác cải cách hành chính và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS trong thực hiện cải cách hành chính.


Ảnh: Đại biểu tham dự tọa đàm

       Tham dự buổi tọa đàm có gần 150 đại biểu đến từ 64 Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh. Tại buổi tọa đàm các đại biểu tập trung thảo luận về vai trò, trách nhiệm của Công đoàn cơ sở trong việc tham gia thực hiện CCHC, những khó khăn, hạn chế trong quá trình thực hiện công tác CCHC tại cơ quan, đơn vị, đề xuất những phương thức, cách làm mới để công tác cải CCHC mang lại hiệu quả, chuyển biến thiết thực hơn góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ của đội ngũ CBCCVC trong việc thực hiện Chương trình tổng thể cải CCHC Nhà nước giai đoạn 2011-2020, Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”  đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

                                                                             Công đoàn Viên chức tỉnh
Các tin khác: