Thứ Sáu,22/01/2021 |  
"Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018 - 2023"

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An Album hình ảnh

Video clip


Hoạt động công đoàn ngành

Tập huấn an toàn vệ sinh lao động và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp năm 2019 20/05/2019
       Ngày 16/5/2019, Công đoàn ngành Y tế Long An tổ chức tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp cho gần 100 học viên thuộc các công đoàn cơ sở, cán bộ phụ trách ATVSLĐ các cơ quan, đơn vị y tế. Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế- Nguyễn Hoàng Uyên đến dự.


Ảnh: Quang cảnh lớp tập huấn an toàn vệ sinh lao động và
tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp

       Tại lớp tập huấn, báo cáo viên trình bày các nội dung cơ bản của Luật ATVSLĐ; Quyết định số 3079/QĐ-BYT, ngày 21/8/2008 của Bộ Y tế về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động công tác Bảo hộ lao động trong các cơ sở y tế; Nghị quyết số 171:/ NQ-CĐN, ngày 09/10/2017 Nghị quyết Đại hội Công đoàn ngành y tế Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022. Mặt khác, học viên còn được phổ biến mục đích, ý nghĩa, quy định của pháp luật về công tác ATVSLĐ như: Quyền, nghĩa vụ của người sử dụng lao động và người lao động trong chấp hành nội quy, quy trình, kỹ thuật an toàn trong lao động; An toàn vệ sinh lao động trong ngành y tế; Quản lý bệnh nghề nghiệp.
Qua tập huấn nhằm cung cấp những thông tin, văn bản pháp luật về chế độ chính sách ATVSLĐ, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống cháy nổ cho công chức, viên chức-lao động (CCVC-LĐ), công đoàn viên (CĐV) tại cơ quan, đơn vị. Đồng thời, giúp CCVC-LĐ, CĐV có kỹ năng thực hiện tốt về công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ tại đơn vị. Qua đó, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động công đoàn các cấp trong nhiệm kỳ mới./.

                                                                                                     Ngươn Kiết
                                                                                                       CĐN Y tế
Các tin khác: