Thứ Bảy,06/03/2021 |  
"Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018 - 2023"

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An Album hình ảnh

Video clip


Hoạt động công đoàn ngành

CĐN Y TẾ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC BÌNH ĐẲNG GIỚI 27/06/2020
Đến dự có Phó Giám đốc Sở Y tế - Võ Văn Thắng, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế - Nguyễn Hoàng Uyên và 110 đại biểu là đại diện Ban chấp hành công đoàn, Chủ tịch công đoàn cơ sở, trưởng Ban nữ công, Ban VSTBPN Y tế cùng tham dự.

Tại buổi tập huấn, đại biểu được Phó Giám đốc Sở Y tế - Võ Văn Thắng  triển khai một số nội dung như: Công tác bình đẳng giới, nữ công năm 2020; kỹ năng cơ bản về bộ máy hoạt động VSTBPN; hướng dẫn kỹ năng lồng ghép giới trong lĩnh vực chính trị, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, địa phương; kỹ năng lãnh đạo, quản lý đối với cán bộ nữ; kỹ năng tham gia ứng cử, bầu cử đối với đại biểu tham gia ứng cử, bầu cử các cấp.Quang cảnh tập huấn công tác bình đẳng giới năm 2020

Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế - Nguyễn Hoàng Uyên thông tin: “Tập huấn là nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, hôn nhân gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình; ngăn chặn sự xâm nhập của các tệ nạn xã hội vào gia đình. Đồng thời, góp phần xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động và phát huy vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ của Ban nữ công các cấp”./.

Ngươn Kiết


Các tin khác: