Chủ Nhật,17/10/2021 |  
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19, NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN 5K

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An Album hình ảnh

Video clip


Tuyên giáo

Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 07/10/2021

Sáng ngày 7/10/2021, tại Hội trường Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số nội dung quan trọng khác. Tham dự hội nghị có đồng chí Hoàng Đình Cán, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Thị Quyên, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và gần 50 cán bộ chuyên trách công đoàn các cấp.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Hoàng Đình Cán, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai, quán triệt những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”.


Đồng chí Hoàng Đình Cán, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai, quán triệt những nội dung tại hội nghị.


Đồng chí Phạm Thị Quyên, Phó Chủ tịch LĐLĐ phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phạm Thị Quyên, Phó chủ tịch LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn trên cơ sở tiếp thu những nội dung cơ bản, cốt lõi tại hội nghị này, cùng các tài liệu được cung cấp kết hợp với việc nghiên cứu Kế hoạch số 182-KH/ĐĐLĐLĐ, ngày 29/3/2021 của Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Kế hoạch số 80/KH- LĐLĐ, ngày 28/9/2021 về tổ chức thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 01-KL/TW,  ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về  tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”…để cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp từng ngành, địa phương, đơn vị./.

Thu Thảo - Ban TG-NC LĐLĐ tỉnh


Các tin khác: