Thứ Tư,25/05/2022 |  
Đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng Chương trình “ 01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” với chủ đề “ Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam”

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An 
Album hình ảnh


Video Clip

  

Tài chính

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG DỰ TOÁN TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN NĂM 2017 (02/11/2016)
        Về dự hội nghị có 48 đại biểu là chủ tài khoản và kế toán công đoàn của 15 LĐLĐ huyện, thị, thành phố và 07 Công đoàn ngành và tương đương. Đến dự và khai mạc hội nghị ông Nguyễn Văn Quí - Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn trong tỉnh thực hiện dự toán tài chính năm 2017, trên cơ sở kết quả thực hiện thu chi tài chính 9 tháng đầu năm và ước thực hiện của năm 2016, đánh giá mặt mạnh, những điểm còn hạn chế trong thu chi tài chính công đoàn, qua đó phát huy mặt mạnh tìm biện pháp khắc phục hạn chế để lập dự toán cho năm 2017.

VỀ VIỆC XÁC NHẬN KHÔNG CẤP KINH PHÍ HỖ TRỢ TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT MÙI NĂM 2015 (04/02/2015)
        VỀ VIỆC XÁC NHẬN KHÔNG CẤP KINH PHÍ HỖ TRỢ TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT MÙI NĂM 2015 (Văn bản của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động tỉnh Long An)

Các văn bản Quy định về tài chính công đoàn (01/01/2014)
NGHỊ ĐỊNH SỐ 191/2013/NĐ-CP Quy định về tài chính công đoàn

ĐIỀU 5. MỨC ĐÓNG VÀ CĂN CỨ ĐÓNG KPCĐ

- Mức đóng bằng 2% quỹ tiền lương làn căn cứ đóng BHXH cho NLĐ.

  Quỹ tiền lương này là tổng tiền lương của những NLĐ thuộc đối tượng phải đóng BHXH theo quy định của pháp luật về BHXH. VĂN BẢN TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ (04/11/2013)
         Quyết định 168/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định Phân phối nguồn thu tài chính công đoàn: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, thay thế Quy định số 1070/QĐ-TLĐ ngày 01 tháng  09 năm 2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về phân phối nguồn thu ngân sách công đoàn.( kèm theo Quyết định 168/QĐ –TLĐ)
        Quy chế quản lý tài chính Công đoàn (kèm theo Quyết định 169/QĐ-TLĐ)
        Quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở  (kèm theo Quyết định 171/QĐ-TLD)

VĂN BẢN TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ CỞ (04/11/2013)
Quyết định số 1468/QĐ-TLĐ ngày 02/11/2010
Quyết định số 1466/QĐ-TLĐ ngày 02/11/2010
Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010
Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011

Văn bản quy định mới về Tài chính Công đoàn năm 2013 (25/01/2013)
         Quyết định 168/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định Phân phối nguồn thu tài chính công đoàn: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, thay thế Quy định số 1070/QĐ-TLĐ ngày 01 tháng  09 năm 2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về phân phối nguồn thu ngân sách công đoàn.( kèm theo Quyết định 168/QĐ –TLĐ)
        Quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở (): Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2013, thay thế Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 1445/QĐ-TLĐ ngày 16/12/2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
        Quy chế quản lý tài chính Công đoàn (kèm theo Quyết định 169/QĐ-TLĐ)
        Quy định tạm thời về thu, phân cấp thu, sử dụng, quản lý nguồn thu kinh phí công đoàn (kèm theo Quyết định 171/QĐ-TLD)

Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2012 (04/09/2012)
      Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc tổng hợp số liệu báo cáo phục vụ cho công tác kiểm tra đánh giá xếp loại cụm thi đua các tỉnh Miền Tây Nam bộ năm 2012.
      Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị Công đoàn các cấp trong tỉnh báo cáo số liệu 09 tháng đầu năm 2012 và ước thực hiện cả năm ( theo mẫu đính kèm ) gửi về Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh.

Hội nghị tổng kết 03 năm công tác tài chính công đoàn (2009- 2011) (13/08/2012)
Ngày 10/8/2012, tại Hội trường cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh Long An,  Hội nghị tổng kết 03 năm công tác tài chính công đoàn (2009-2011) được tổ chức. Đến dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn  Văn Vân, UV.BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt  Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

12