Thứ Bảy,22/01/2022 |  
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19, NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN 5K

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An 
Album hình ảnh


Video clip

Tài chính

VĂN BẢN TÀI CHÍNH CÔNG ĐOÀN CẤP TRÊN CƠ CỞ 04/11/2013
        Quyết định số 1468/QĐ-TLĐ ngày 02/11/2010 (File đính kèm)
        Quyết định số 1466/QĐ-TLĐ ngày 02/11/2010 (File đính kèm)
        Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 (File đính kèm)
        Thông tư số 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 (File đính kèm)
Các tin khác:


123