Thứ Bảy,22/01/2022 |  
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19, NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN 5K

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An 
Album hình ảnh


Video clip

Tài chính

Văn bản quy định mới về Tài chính Công đoàn năm 2013 25/01/2013
(kèm theo QĐ 171/QĐ-TLĐ)        + Phân phối nguồn thu tài chính công đoàn ( kèm theo Quyết định 168/QĐ –TLĐ)
        + Quy chế quản lý tài chính Công đoàn (kèm theo Quyết định 169/QĐ-TLĐ)
        + Quy định tạm thời về thu, phân cấp thu, sử dụng, quản lý nguồn thu kinh phí công đoàn (kèm theo QĐ 170/QĐ-TLĐ)
        + Quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở (kèm theo Quyết định 171/QĐ-TLD)
Các tin khác:


123