Thứ Sáu,14/08/2020 |  
"Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018 - 2023"

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An Album hình ảnh

Video clip


Tài chính

Văn bản quy định mới về Tài chính Công đoàn năm 2013 25/01/2013
(kèm theo QĐ 171/QĐ-TLĐ)        + Phân phối nguồn thu tài chính công đoàn ( kèm theo Quyết định 168/QĐ –TLĐ)
        + Quy chế quản lý tài chính Công đoàn (kèm theo Quyết định 169/QĐ-TLĐ)
        + Quy định tạm thời về thu, phân cấp thu, sử dụng, quản lý nguồn thu kinh phí công đoàn (kèm theo QĐ 170/QĐ-TLĐ)
        + Quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở (kèm theo Quyết định 171/QĐ-TLD)
Các tin khác:


123