Thứ Bảy,22/01/2022 |  
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19, NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN 5K

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An 
Album hình ảnh


Video clip

Tài chính

Các văn bản Quy định về tài chính công đoàn 01/01/2014

Bài giảng tập huấn các văn bản về tài chính công đoàn (File đính kèm)

Hướng dẫn đóng đoàn phí công đoàn (File đính kèm)

Quyết định về việc ban hành Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn (File đính kèm)

Quyết định về việc ban hành Quy định khen thưởng, xử phạt thu, nộp tài chính công đoàn

(File đính kèm) 

Mẫu thông báo về việc đóng kinh phí công đoàn và phân cấp thu kinh phí công đoàn (file đính kèm)

Các tin khác:


123