Thứ Bảy,29/02/2020 |  
"Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018 - 2023"

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An Album hình ảnh

Video clip


Văn phòng

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TỔ CHỨC HỌP GIAO BAN QUÝ III/2017 06/10/2017
        Ngày 05/10/2017, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức họp giao ban Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và Công đoàn cơ sở trực thuộc quý III/2017 để đánh giá tình hình và kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn quý III, đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV. Chủ trì cuộc họp đồng chí Lê Thị Rết - Chủ tịch và 02 phó chủ tịch: đồng chí Nguyễn Văn Quí và đồng chí Lê Thị Thu Cúc; cùng với 50 đại biểu là CT, PCT CĐ cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc và trưởng, phó các phòng ban đơn vị LĐLĐ tỉnh.
       Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Kim Thân - UV BTV, Chánh Văn phòng thông qua dự thảo báo cáo hoạt động Công đoàn quý III và phương hướng nhiệm vụ quý IV/2017; cuộc họp tiến hành thảo luận với 25 ý kiến phát biểu xoay quanh một số kết quả nổi bật đạt được trong quý III, đồng thời phản ánh những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đề ra giải pháp thực hiện trong quý IV.


Ảnh: Đồng chí Lê Thị Rết - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh kết luận cuộc họp

        Kết luận cuộc họp đồng chí Lê Thị Rết - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh thay mặt chủ trì cuộc họp đề nghị các cấp CĐ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2017 như: Phấn đấu hoàn thành tổ chức Đại hội CĐCS theo đúng tiến độ đề ra; tăng cường các biện pháp thu kinh phí, đoàn phí Công đoàn đạt và vượt chỉ tiêu đề ra trong năm 2017; đẩy mạnh các hoạt động phúc lợi cho đoàn viên công đoàn tại cơ sở; phát động nhiều hoạt động thi đua, đặc biệt là Công đoàn cấp trên cơ sở để thiết thực chào mừng Đại hội; thực hiện tốt Quy chế Dân chủ cơ sở; tăng cường công tác vận động đóng góp quỹ “Tấm Lòng vàng” để đạt chỉ tiêu đề ra; tiếp tục tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng của CNLĐ; tập trung công tác giải quyết tranh chấp lao động tại các doanh nghiệp; kiểm tra, đánh giá xếp loại hoạt động Công đoàn năm 2017, tập trung tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2017 và đề ra phương hướng hoạt động năm 2018./.

                                                                                                    Ngọc Loan
Các tin khác: