Thứ Bảy,06/03/2021 |  
"Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018 - 2023"

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An Album hình ảnh

Video clip


Văn phòng

Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 31/12/2020

Năm 2020, Đảng ủy LĐLĐ tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên, làm tốt công tác phát triển Đảng và xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, lãnh đạo đảng viên thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, xây dựng các đoàn thể chính trị hoàn thành tốt nhiệm vụ; đẩy mạnh phát động cán bộ, đảng viên và quần chúng học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Kịp thời tổ chức, triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và các chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối và Tổng Liên đoàn. Đặc biệt tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cơ sở Liên đoàn Lao động tỉnh, nhiệm kỳ 2020 – 2025.Ảnh: Đảng viên tham dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chóng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ cơ sở LĐLĐ tỉnh đạt được trong năm 2020 và đề nghị trong năm 2021, Đảng ủy tiếp tục phát huy những ưu điểm, tập trung lãnh đạo đảng viên và quần chúng học tập tốt Nghị quyết Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh; tập trung triển khai Nghị quyết TW 4 gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng những mô hình cá nhân học tập và làm theo Bác; tiếp tục thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn số 15-HD/BTCTU ngày 14/5/2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc tổ chức lấy phiếu nhận diện các biểu hiện suy thoái theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); chủ động phối hợp Đảng đoàn, Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh lãnh đạo các cấp Công đoàn tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII góp phần đưa Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng đi vào cuộc sống, đồng thời đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối biểu dương Đảng bộ cơ sở LĐLĐ tỉnh là đơn vị đầu tiên trong 83 đơn vị trực thuộc Đảng bộ Khối tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020.

Đảng ủy LĐLĐ tỉnh trao giấy khen cho các đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị đã thông qua 8 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng năm 2021, khen thưởng 1 Chi bộ và 10 đảng viên đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2020./.

                                                                       Văn phòng LĐLĐ tỉnh

Các tin khác: