Thứ Tư,25/11/2020 |  
"Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018 - 2023"

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An Album hình ảnh

Video clip


Chính sách Pháp luật

Tuyên truyền pháp luật cho CNLĐ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 năm 2020 01/11/2020
Thực hiện Công văn số: 6161/UBND-NCTCD ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh Long An và công văn số: 379/MTTQ-BTT ngày 13 tháng 10 năm 2020 của Ủy Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11) năm 2020. Ngày 31/10/2020 tại công ty TNHH ChuTex International Long An, Liên đoàn Lao động tỉnh có buổi tư vấn, tuyên truyền mục đích, ý nghĩa Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), qua đó giúp cho doanh nghiệp, đoàn viên, người lao động trong tổ chức sản xuất, kinh doanh, sống, học tập, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Nội dung tư vấn tập trung chú trọng Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực ngày 01/01/202, Luật Bảo hiểm Xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động,…

Có 118 người lao động làm việc tại công ty tham dự bao gồm Ban Giám đốc công ty, cán bộ phòng nhân sự, Ban chấp hành CĐCS, người lao động. Tại buổi tư vấn có nhiều  lượt ý kiến của người lao động đã được Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn, giải thích làm rõ như: Điều kiện nhận bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần, chế độ trợ cấp thất nghiệp, chế độ tử tuất, chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hợp đồng lao động, quyền và nghĩa vụ của người lao động trong thực hiện pháp luật về an toàn vệ sinh lao động ….

Thông qua hoạt động hỏi đáp người sử dụng lao động và người lao động đều đồng tình cho rằng hoạt động tư vấn pháp luật là yêu cầu thiết thực giúp hiểu rõ hơn quy định của pháp luật để cùng hiểu cùng thực hiện xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ và phát triển doanh nghiệp./.Quang cảnh buổi tuyên truyền

Ánh Nga - LĐLĐ tỉnh
Các tin khác: