Thứ Sáu,14/08/2020 |  
"Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018 - 2023"

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An Album hình ảnh

Video clip


Tổ chức

LỚP BỒI DƯỠNG TÁC NGHIỆP CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CƠ QUAN CẤP XÃ KHÓA XII NĂM 2020 02/07/2020

Đến dự khai giảng có đồng chí Nguyễn Văn Quí, UV BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Huỳnh Phương Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Long An, các đồng chí là Lãnh đạo Ban Tổ chức, Phòng Đào tạo của LĐLĐ tỉnh và Trường Chính trị; cùng với 45 đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ quan cấp xã là học viên của lớp bồi dưỡng, tác nghiệp.

Theo kế hoạch lớp bồi dưỡng tác nghiệp Chủ tịch Công đoàn cơ quan cấp sẽ diễn ra từ ngày 02/7/2020 đến ngày 29/7/2020 với 13 chuyên đề gồm: Một số vấn đề cơ bản về tổ chức Công đoàn và vai trò, nhiệm vụ của Chủ tịch CĐCS cơ quan xã; nội dung, phương pháp hoạt động của Chủ tịch CĐCS cơ quan xã; công tác xây dựng CĐCS, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; công tác tài chính công đoàn; CĐCS cơ quan xã với phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ và hoạt động công đoàn; công tác kiểm tra công đoàn và hoạt động của UBKT CĐCS cơ quan xã; công tác văn phòng của CĐCS cơ quan xã; công tác tuyên truyền, giáo dục và kỹ năng tuyên truyền miệng; công tác phản biện xã hội; công tác tham gia quản lý, thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động; công tác vận động thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; công tác nữ công và kiểm tra việc thực hiện chính sách đối với nữ cán bộ công chức; công tác tư vấn pháp luật. Bên cạnh đó, lớp học sẽ được tham gia khóa thực tế, học tập kinh nghiệm tại 01 đơn vị có mô hình hoạt động công đoàn có hiệu quả; đồng thời Ban Tổ chức lớp học sẽ tổ chức kiểm tra và thi cuối khóa để đánh giá kết quả và xếp loại chất lượng học tập của từng học viên.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, đồng chí Huỳnh Phương Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị đề nghị báo cáo viên sử dụng phương pháp giảng tích cực, lấy học viên làm trung tâm, đối với học viên tích cực nghiên cứu, chủ động trao đổi kinh nghiệm thực tế từ cơ sở, từ thực tế đó các học viên có thể vận dụng những mô hình, cách làm hay vào thực tiễn phong trào tại cơ sở./.

Đồng chí Huỳnh Phương Vũ, Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Long An phát biểu khai giảng lớp bồi dưỡng tác nghiệp


Đồng chí Nguyễn Văn Quí, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh dự khai giảng lớp bồi dưỡng, tác nghiệp


BAN TỔ CHỨC 
Các tin khác: