Thứ Sáu,14/08/2020 |  
"Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018 - 2023"

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An Album hình ảnh

Video clip


Tổ chức

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH TỔ CHỨC TẬP HUẤN ĐIỀU LỆ CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM KHÓA XII 10/07/2020

Tham dự Hội nghị có hơn 90 đồng chí là Thường trực, Trưởng, Phó và công chức các phòng, ban LĐLĐ tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch và công chức LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố, Công đoàn Ngành và tương đương; Chủ tịch, PCT CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh cùng tham dự.

Đồng chí Nguyễn Văn Quí - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh triển khai Điều lệ CĐVN khóa XII

Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung được Đại hội XII Công đoàn Việt Nam biểu quyết thông qua ngày 24/9/2018; ngày 03/02/2020, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn có Quyết định số 174/QĐ-TLĐ ban hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá XII; ngày 20/02/2020 Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ về thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Điều lệ Công đoàn Việt Nam gồm có 11 chương, 35 điều (tăng 01 chương, giảm 10 điều so với Điều lệ khoá XI). Nội dung tập huấn chủ yếu tập trung vào những điểm mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII, các đồng chí cán bộ công đoàn được nghiên cứu về công tác đoàn viên, cán bộ công đoàn và công đoàn cơ sở; nguyên tắc, hệ thống tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của công đoàn các cấp; Đại hội công đoàn các cấp; quy định về ban chấp hành công đoàn các cấp; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật cán bộ, đoàn viên công đoàn; công tác nữ công; tài chính và tài sản công đoàn; ủy ban kiểm tra các cấp.

Lớp tập huấn Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII

Qua lớp tập huấn giúp cho cán bộ công đoàn nắm được những điểm mới về Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII; đồng thời hướng dẫn, trao đổi và giải đáp nhằm làm rõ thêm những nội dung trong Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam để qua đó CB CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai cho cán bộ CĐCS thực hiện./.

BAN TỔ CHỨC


Các tin khác: