Thứ Bảy,23/02/2019 |  
"Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp"

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An Album hình ảnh

Video clip


Lịch công tác tuần

THÁNG 02 - 2019 (25/02/2019)

THÁNG 01 - 2019 (28/01/2019)

THÁNG 12 - 2018 (24/12/2018)

THÁNG 11 - 2018 (26/11/2018)

THÁNG 10 - 2018 (29/10/2018)

THÁNG 9 - 2018 (24/09/2018)

THÁNG 8 - 2018 (27/08/2018)

THÁNG 7 - 2018 (23/07/2018)