Thứ Năm,24/09/2020 |  
"Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018 - 2023"

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An Album hình ảnh

Video clip


Sổ tay cán bộ Công đoàn

NHỮNG MẪU VĂN BẢN DÙNG TRONG TRUNG TÂM, VĂN PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUỘC HỆ THỐNG CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (12/06/2014)

NHỮNG MẪU VĂN BẢN DÙNG TRONG TRUNG TÂM, VĂN PHÒNG TƯ VẤN PHÁP LUẬT THUỘC HỆ THỐNG CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM


BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ LUẬT CÔNG ĐOÀN NĂM 2012 (05/12/2013)
Bộ luật Lao động năm 2012
Luật Công đoàn năm 2012

Đề cương tuyên truyền: MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM (Ngày 09 tháng 11) (29/10/2013)
       Trong những năm gần đây, công tác PBGDPL đã được Đảng và Nhà nước rất quan tâm, coi là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, nhiều mô hình, cách làm hay đã được nhân rộng. Trong đó có mô hình Ngày pháp luật là một cách làm mới, tích cực, góp phần đa dạng hóa các hình thức PBGDPL hiện có.

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN ĐẠI HỘI XI CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM (16/07/2013)
       Tài liệu khái quát những nét cơ bản về lịch sử của tổ chức Công đoàn Việt Nam, phong trào công nhân, hoạt động công đoàn nhiệm kỳ X (2008 - 2013) và dự thảo phương hướng nhiệm vụ trình Đại hội XI Công đoàn Việt Nam.

TÀI LIỆU NUÔI DẠY CON TỐT (19/06/2013)
1- NHỮNG ĐIỀU BÀ MẸ MANG THAI VÀ NUÔI TRẺ DƯỚI 3 TUỔI CẦN BIẾT
   - CHA MẸ CÓ CON VỊ THÀNH NIÊN CẦN BIẾT

2- 12 CHỦ ĐỀ GIÁO DỤC TRẺ VỊ THÀNH NIÊN


1