Thứ Sáu,22/05/2015 |  
"Muốn tổ chức và phát triển lực lượng xây dựng to lớn của giai cấp công nhân thì cần có Công đoàn mạnh và cán bộ Công đoàn tôt " ( Hồ Chí Minh).                                                                                                                                                                                                                                                       "Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước." (Trích Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH Trung ương Đảng - khóa X)

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An 

Album hình ảnh

Video clip


Văn bản LĐLĐ tỉnh

  Tìm kiếm văn bản

Tổng số văn bản: 478
Số hiệu Ngày ban hànhLoại văn bảnTrích yếu
select
Tổng số văn bản: 478
36/HD-LĐLĐ 05/05/2015 Hướng dẫn Tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, ma túy, tội phạm, mại dâm; tác hại của thuốc lá trong CNVCLĐ năm 2015
35/HD-LĐLĐ 05/05/2015 Hướng dẫn Hoạt động Vì dự tiến bộ phụ nữ năm 2015
965/UBKT-LĐLĐ 05/05/2015 Công văn Về việc chuẩn bị báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm tra 6 tháng đầu năm 2015
967/LĐLĐ 05/05/2015 Công văn Về việc tiếp tục ủng hộ Chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa"
964/LĐLĐ 04/05/2015 Công văn Về việc giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW
966/LĐLĐ 04/05/2015 Công văn Về việc định hướng nhiệm vụ tuyên truyền trong tháng 5/2015
962/LĐLĐ 27/04/2015 Công văn Về việc tổng kết việc thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
71/TB-LĐLĐ 21/04/2015 Thông Báo Về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của đ/c Bùi Thị Ngọc Trang - Trưởng ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh Long An
34/HD-LĐLĐ 21/04/2015 Hướng dẫn Thực hiện chế độ tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 17/2015/NĐ-CP đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cấp công đoàn
125/KH-LĐLĐ 17/04/2015 Kế hoạch Tổ chức Lễ phát động "Tháng công nhân" năm 2015