Thứ Sáu,18/08/2017 |  
"Muốn tổ chức và phát triển lực lượng xây dựng to lớn của giai cấp công nhân thì cần có Công đoàn mạnh và cán bộ Công đoàn tôt " ( Hồ Chí Minh).                                                                                                                                                                                                                                                       "Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước." (Trích Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH Trung ương Đảng - khóa X)

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An 


Album hình ảnh

Video clip


Văn bản LĐLĐ tỉnh

  Tìm kiếm văn bản

Tổng số văn bản: 772
Số hiệu Ngày ban hànhLoại văn bảnTrích yếu
select
Tổng số văn bản: 772
118/KH-LĐLĐ 03/08/2017 Kế hoạch Sơ kết phong trào thi đua Lao động sáng tạo trong CNVCLĐ giai đoạn 2012-2017
755/LĐLĐ 26/07/2017 Công văn Về việc định hướng nhiệm vụ tuyên truyền trong tháng 8/2017
739/LĐLĐ 14/07/2017 Công văn V/v tiếp tục vận động CNVCLĐ đóng góp Quỹ Tấm Lòng vàng năm 2017
740/LĐLĐ 14/07/2017 Công văn V/v mời các đơn vị tham gia chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn
114/KH-LĐLĐ 06/07/2017 Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" trên địa bàn tỉnh
113/KH-LĐLĐ 06/07/2017 Kế hoạch Triển khai Nghị quyết số 10c/NQ-BCH ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới
25/HD-LĐLĐ 30/06/2017 Hướng dẫn Thực hiện Chỉ thị số 04/TLĐ ngày 03/3/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" trong tình hình mới
723/LĐLĐ 29/06/2017 Công văn Về việc đóng góp ý kiến Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Long An - khóa IX tại Đại hội X Công đoàn tỉnh
722/LĐLĐ 28/06/2017 Công văn Định hướng nhiệm vụ tuyên truyền trong tháng 7/2017
718/LĐLĐ 27/06/2017 Công văn Về việc triển khai thực hiện thang điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn năm 2017