Thứ Tư,29/03/2017 |  
"Muốn tổ chức và phát triển lực lượng xây dựng to lớn của giai cấp công nhân thì cần có Công đoàn mạnh và cán bộ Công đoàn tôt " ( Hồ Chí Minh).                                                                                                                                                                                                                                                       "Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước." (Trích Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH Trung ương Đảng - khóa X)

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An 


Album hình ảnh

Video clip


Văn bản LĐLĐ tỉnh

  Tìm kiếm văn bản

Tổng số văn bản: 717
Số hiệu Ngày ban hànhLoại văn bảnTrích yếu
select
Tổng số văn bản: 717
18/HD-LĐLĐ 20/03/2017 Hướng dẫn Giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại biểu Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội X Công đoàn tỉnh Long An
574/LĐLĐ 14/03/2017 Công văn Về việc điều chỉnh thời gian tham gia chương trình "Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam lần thứ II, năm 2017"
564/LĐLĐ 08/03/2017 Công văn Về việc hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2017
565/LĐLĐ 08/03/2017 Công văn V/v tham gia Chương trình "Tự hào Trí tuệ Lao động Việt Nam lần thứ II năm 2017"
568/LĐLĐ 08/03/2017 Công văn Về việc thông báo kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP
86/KH-LĐLĐ 06/03/2017 Kế hoạch Vận động đóng góp Quỹ "Tấm Lòng vàng" trong CNVCLĐ năm 2017
561/LĐLĐ 06/03/2017 Công văn Về việc nhân rộng mô hình, sáng kiến năm 2016
560/LĐLĐ 03/03/2017 Công văn Về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ điều kiện tái cử về tuổi
554/LĐLĐ 01/03/2017 Công văn Về việc phân công các đoàn phụ trách cơ sở và bổ sung chuyên viên vào các đoàn công tác phụ trách cơ sở
15/HD-LĐLĐ 27/02/2017 Hướng dẫn Một số nội dung thực hiện Kế hoạch số 64/KH-LĐLĐ ngày 28/12/2016 về tổ chức Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội X Công đoàn tỉnh Long An