Thứ Tư,24/05/2017 |  
"Muốn tổ chức và phát triển lực lượng xây dựng to lớn của giai cấp công nhân thì cần có Công đoàn mạnh và cán bộ Công đoàn tôt " ( Hồ Chí Minh).                                                                                                                                                                                                                                                       "Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước." (Trích Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH Trung ương Đảng - khóa X)

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An 


Album hình ảnh

Video clip


Văn bản LĐLĐ tỉnh

  Tìm kiếm văn bản

Tổng số văn bản: 745
Số hiệu Ngày ban hànhLoại văn bảnTrích yếu
select
Tổng số văn bản: 745
643/LĐLĐ 11/05/2017 Công văn Chế độ chi tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp
644/LĐLĐ 11/05/2017 Công văn Về việc lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam
645/LĐLĐ 11/05/2017 Công văn Về việc đóng góp Thang điểm đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động Công đoàn năm 2017
640/LĐLĐ 10/05/2017 Công văn Phát động ủng hộ Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
633/LĐLĐ 08/05/2017 Công văn Về việc tiếp tục thực hiện Quy chế phối hợp giữa LĐLĐ với Cục Thuế
627/LĐLĐ 04/05/2017 Công văn Hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường
630/LĐLĐ 04/05/2017 Công văn Thực hiện một số nội dung khi tham dự Hội nghị tuyên dương CNLĐ giỏi năm 2017
97/KH-LĐLĐ 27/04/2017 Kế hoạch Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về An toàn giao thông và kiến thức pháp luật trong CNVCLĐ năm 2017
98/KH-LĐLĐ 27/04/2017 Kế hoạch Kế hoạch của BTV LĐLĐ tỉnh Long An thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
626/LĐLĐ 27/04/2017 Công văn Định hướng nhiệm vụ tuyên truyền trong tháng 5/2017