Thứ Tư,23/05/2018 |  
"Muốn tổ chức và phát triển lực lượng xây dựng to lớn của giai cấp công nhân thì cần có Công đoàn mạnh và cán bộ Công đoàn tôt " ( Hồ Chí Minh).                                                                                                                                                                                                                                                       "Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước." (Trích Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH Trung ương Đảng - khóa X)

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An 


Album hình ảnh

Video clip


Văn bản LĐLĐ tỉnh

  Tìm kiếm văn bản

Tổng số văn bản: 883
Số hiệu Ngày ban hànhLoại văn bảnTrích yếu
select
Tổng số văn bản: 883
166/LĐLĐ 21/05/2018 Công văn V/v hướng dẫn báo cáo sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2018, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
164/LĐLĐ 16/05/2018 Công văn V/v sửa đổi, bổ sung nội dung tại công văn số 159/LĐLĐ ngày 15/5/2018 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Long An
159/LĐLĐ 15/05/2018 Công văn V/v thực hiện một số nội dung tham dự Hội nghị tuyên dương CNLĐ giỏi năm 2018
38/KH-LĐLĐ 14/05/2018 Kế hoạch Triển khai thực hiện công tác phát triển đoàn viên năm 2018
156/LĐLĐ 11/05/2018 Công văn Về việc củng cố đội ngũ báo cáo viên Công đoàn cấp tỉnh
151/LĐLĐ 04/05/2018 Công văn V/v Hướng dẫn các hoạt động về công tác Dân số - Gia đình - Trẻ em năm 2018
147/LĐLĐ 03/05/2018 Công văn V/v đăng ký nội dung thực hiện phúc lợi đoàn viên Công đoàn năm 2018
148/LĐLĐ 03/05/2018 Công văn V/v hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018
144/LĐLĐ 02/05/2018 Công văn V/v trao tặng quà cho công nhân lao động nghèo nhân Tháng Công nhân năm 2018
140/LĐLĐ 27/04/2018 Công văn V/v định hướng nhiệm vụ tuyên truyền trong tháng 5/2018