Thứ Ba,27/06/2017 |  
"Muốn tổ chức và phát triển lực lượng xây dựng to lớn của giai cấp công nhân thì cần có Công đoàn mạnh và cán bộ Công đoàn tôt " ( Hồ Chí Minh).                                                                                                                                                                                                                                                       "Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước." (Trích Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH Trung ương Đảng - khóa X)

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An 


Album hình ảnh

Video clip


Văn bản LĐLĐ tỉnh

  Tìm kiếm văn bản

Tổng số văn bản: 761
Số hiệu Ngày ban hànhLoại văn bảnTrích yếu
select
Tổng số văn bản: 761
706/LĐLĐ 20/06/2017 Công văn Về việc sao gửi tài liệu của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Hướng dẫn Sửa đổi, bổ sung Điều 6 của Quyết định số 1911/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về tiêu chuẩn, định mức, chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn
705/LĐLĐ 20/06/2017 Công văn Về việc vận động CNVCLĐ tham gia cuộc thi "Sáng kiến cải cách thủ tục hành chính"
701/LĐLĐ 19/06/2017 Công văn Về hướng dẫn phân phối nguồn thu tài chính công đoàn năm 2017
112/KH-LĐLĐ 14/06/2017 Kế hoạch Hoạt động tuyên truyền Đại hội X Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018-2023
693/LĐLĐ 13/06/2017 Công văn V/v nhắc nhở nộp giải pháp Hội thi sáng tạo Khoa học Kỹ thuật 2016-2017
682/LĐLĐ 08/06/2017 Công văn Về việc đính chính thời gian lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam
108-KHPH-LĐLĐ-BHXH 08/06/2017 Kế hoạch Phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2017 giữa Liên đoàn Lao động và Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An
107/KH-LĐLĐ 08/06/2017 Kế hoạch Triển khai Nghị quyết số 10b/NQ-BCH ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về nâng cao hiệu quả công tác pháp luật của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới
669/LĐLĐ 01/06/2017 Công văn V/v tiếp tục ủng hộ chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa"
670/LĐLĐ 01/06/2017 Công văn V/v thay đổi Thể lệ cuộc thi tìm hiểu về An toàn giao thông và Kiến thức pháp luật trong CNVCLĐ năm 2017