Thứ Bảy,29/11/2014 |  
"Muốn tổ chức và phát triển lực lượng xây dựng to lớn của giai cấp công nhân thì cần có Công đoàn mạnh và cán bộ Công đoàn tôt " ( Hồ Chí Minh).                                                                                                                                                                                                                                                       "Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước." (Trích Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH Trung ương Đảng - khóa X)

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An 

Album hình ảnh

Video clip


Văn bản LĐLĐ tỉnh

  Tìm kiếm văn bản

Tổng số văn bản: 396
Số hiệu Ngày ban hànhLoại văn bảnTrích yếu
select
Tổng số văn bản: 396
96/KH-LĐLĐ 19/11/2014 Kế hoạch Thực hiện Đề án Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước năm 2015
804/LĐLĐ 18/11/2014 Công văn Về việc hưởng ứng cuộc thi ảnh "Hạnh phúc gia đình" (Kèm Thể lệ Cuộc thi)
805/LĐLĐ 18/11/2014 Công văn Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông năm 2014
801/LĐLĐ 12/11/2014 Công văn Về việc giới thiệu thành viên tham gia Hội đồng xác định giá trị tài liệu
95/KH-LĐLĐ 06/11/2014 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết 4a Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 4, khóa XI về nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
786/LĐLĐ 30/10/2014 Công văn Về việc định hướng nội dung tuyên truyền trong tháng 11 năm 2014 (Kèm công văn tuyên truyền và Phụ lục)
27/UBKT 29/10/2014 Công văn Về việc chuẩn bị báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm tra năm 2014
28/UBKT 29/10/2014 Công văn Về việc báo cáo và thống kê số liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu xây dựng Nghị quyết
780/LĐLĐ 29/10/2014 Công văn Về việc hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn năm 2014
94/KH-LĐLĐ 24/10/2014 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Công đoàn