Thứ Ba,30/08/2016 |  
"Muốn tổ chức và phát triển lực lượng xây dựng to lớn của giai cấp công nhân thì cần có Công đoàn mạnh và cán bộ Công đoàn tôt " ( Hồ Chí Minh).                                                                                                                                                                                                                                                       "Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước." (Trích Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH Trung ương Đảng - khóa X)

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An 

Album hình ảnh

Video clip


Văn bản LĐLĐ tỉnh

  Tìm kiếm văn bản

Tổng số văn bản: 639
Số hiệu Ngày ban hànhLoại văn bảnTrích yếu
select
Tổng số văn bản: 639
275/LĐLĐ 30/08/2016 Công văn Về việc định hướng nhiệm vụ tuyên truyền trong tháng 9/2016
41/KH-LĐLĐ 23/08/2016 Kế hoạch Tập huấn nghiệp vụ Tư vấn pháp luật năm 2016
40/KH-LĐLĐ 15/08/2016 Kế hoạch Sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 80-KL/TW ngày 29/7/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
05/HD-LĐLĐ 04/08/2016 Hướng dẫn Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính Phủ đối với cán bộ, công chức, viên chức trong các cấp Công đoàn
241/LĐLĐ 28/07/2016 Công văn Về việc định hướng nhiệm vụ tuyên truyền trong tháng 8 năm 2016
233/LĐLĐ 25/07/2016 Công văn Về việc tham gia giao lưu trực tuyến giữa Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với công nhân, viên chức, lao động
226/LĐLĐ 15/07/2016 Công văn Về việc tăng cường quản lý, khai thác tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh
221/LĐLĐ 13/07/2016 Công văn Về việc vận động tham gia Hội thi sáng tác câu chuyện truyền thanh về An toàn giao thông năm 2016
203/LĐLĐ 06/07/2016 Công văn Về việc vận động hỗ trợ CNVCLĐ vùng bị thiệt hại do thiên tai
195/LĐLĐ 01/07/2016 Công văn Về việc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016