Thứ Ba,31/03/2015 |  
"Muốn tổ chức và phát triển lực lượng xây dựng to lớn của giai cấp công nhân thì cần có Công đoàn mạnh và cán bộ Công đoàn tôt " ( Hồ Chí Minh).                                                                                                                                                                                                                                                       "Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước." (Trích Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH Trung ương Đảng - khóa X)

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An 

Album hình ảnh

Video clip


Văn bản LĐLĐ tỉnh

  Tìm kiếm văn bản

Tổng số văn bản: 456
Số hiệu Ngày ban hànhLoại văn bảnTrích yếu
select
Tổng số văn bản: 456
926/LĐLĐ 30/03/2015 Công văn Về việc tình hình ngừng việc do chưa đồng tình với chính sách BHXH một lần
11/CTr-LĐLĐ 20/03/2015 Chương trình Chương trình công tác Chính sách pháp luật năm 2015
916/LĐLĐ 19/03/2015 Công văn Về việc đính chính công văn số 890/LĐLĐ ngày 03/3/2015 của LĐLĐ tỉnh về việc hướng dẫn xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn"
912/LĐLĐ 18/03/2015 Công văn Về việc giao chỉ tiêu phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn năm 2015
118/KH-LĐLĐ 16/03/2015 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh năm 2015
119/KH-LĐLĐ 16/03/2015 Kế hoạch Về việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi)
115/KH-LĐLĐ 11/03/2015 Kế hoạch Thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" năm 2015
116/KH-LĐLĐ 11/03/2015 Kế hoạch Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ năm 2015
898/LĐLĐ 11/03/2015 Công văn Về việc hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015
114/KH-LĐLĐ 05/03/2015 Kế hoạch Sơ kết 01 năm tổ chức triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng tổ chức công nhân tự quản ở khu nhà tập thể, khu nhà trọ có động công nhân lao động lưu trú giai đoạn năm 2013-2017" trên địa bàn tỉnh Long An