Thứ Ba,06/10/2015 |  
"Muốn tổ chức và phát triển lực lượng xây dựng to lớn của giai cấp công nhân thì cần có Công đoàn mạnh và cán bộ Công đoàn tôt " ( Hồ Chí Minh).                                                                                                                                                                                                                                                       "Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước." (Trích Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH Trung ương Đảng - khóa X)

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An 

Album hình ảnh

Video clip


Văn bản LĐLĐ tỉnh

  Tìm kiếm văn bản

Tổng số văn bản: 524
Số hiệu Ngày ban hànhLoại văn bảnTrích yếu
select
Tổng số văn bản: 524
1165/LĐLĐ 29/09/2015 Công văn Về việc định hướng nhiệm vụ tuyên truyền trong tháng 10/2015
1160/LĐLĐ 23/09/2015 Công văn Về việc mua và tổ chức đọc Báo lao động
155/KH-LĐLĐ 23/09/2015 Kế hoạch Tổ chức "Phiên chợ phục vụ công nhân" lần 2 năm 2015
44/HD-LĐLĐ 23/09/2015 Hướng dẫn Về xây dựng dự toán ngân sách công đoàn năm 2015
154/KH-LĐLĐ 21/09/2015 Kế hoạch Sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ ngày 06/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X về "Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở"
153/KH-LĐLĐ 18/09/2015 Kế hoạch Triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
1152/LĐLĐ 17/09/2015 Công văn Về việc hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2015
43/HD-LĐLĐ 09/09/2015 Hướng dẫn Tổ chức các boạt động hưởng ứng chiến dịch truyền thông giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh
1140/LĐLĐ 09/09/2015 Công văn Về việc bảo đảm ATTP dịp Tết Trung thu năm 2015
1121/LĐLĐ 28/08/2015 Công văn Về việc định hướng nhiệm vụ tuyên truyền trong tháng 9/2015