Thứ Sáu,12/02/2016 |  
"Muốn tổ chức và phát triển lực lượng xây dựng to lớn của giai cấp công nhân thì cần có Công đoàn mạnh và cán bộ Công đoàn tôt " ( Hồ Chí Minh).                                                                                                                                                                                                                                                       "Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước." (Trích Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH Trung ương Đảng - khóa X)

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An 

Album hình ảnh

Video clip


Văn bản LĐLĐ tỉnh

  Tìm kiếm văn bản

Tổng số văn bản: 568
Số hiệu Ngày ban hànhLoại văn bảnTrích yếu
select
Tổng số văn bản: 568
34/LĐLĐ 27/01/2016 Công văn Về việc định hướng nhiệm vụ tuyên truyền trong tháng 02/2016
31/LĐLĐ 25/01/2016 Công văn Về việc hỗ trợ kinh phí trợ cấp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016
02/KH-LĐLĐ 22/01/2016 Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của LĐLĐ tỉnh Long An năm 2016
03/KH-LĐLĐ 22/01/2016 Kế hoạch Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, công tác quản lý, sử dụng, tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn năm 2016
03/KH-LĐLĐ 22/01/2016 Kế hoạch Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn, công tác quản lý, sử dụng, tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn năm 2016
22/LĐLĐ 19/01/2016 Công văn Về việc bảo đảm ATTP dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và mùa Lễ Hội Xuân năm 2016
21/LĐLĐ 15/01/2016 Công văn Về việc tăng cường công tác tuyên truyền Đại hội XII của Đảng
01/CTr-LĐLĐ 14/01/2016 Chương trình Chương trình công tác Nữ công năm 2016
12/LĐLĐ 07/01/2016 Công văn Về việc vận động CNVCLĐ gửi tác phẩm tham dự Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ hai năm 2015 - Lĩnh vực báo chí.
11/LĐLĐ 07/01/2016 Công văn Về việc mời mua sách về Cán bộ công đoàn