Thứ Bảy,26/07/2014 |  
"Muốn tổ chức và phát triển lực lượng xây dựng to lớn của giai cấp công nhân thì cần có Công đoàn mạnh và cán bộ Công đoàn tôt " ( Hồ Chí Minh).                                                                                                                                                                                                                                                       "Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước." (Trích Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH Trung ương Đảng - khóa X)

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An 

Album hình ảnh

Video clip


Văn bản LĐLĐ tỉnh

  Tìm kiếm văn bản

Tổng số văn bản: 351
Số hiệu Ngày ban hànhLoại văn bảnTrích yếu
select
Tổng số văn bản: 351
78/KH-LĐLĐ 14/07/2014 Kế hoạch Tập huấn kỹ năng xây dựng, thương lượng, ký kết Thỏa ước Lao động tập thể và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại doanh nghiệp năm 2014
77/KH-LĐLĐ 07/07/2014 Kế hoạch Tổng kết đánh giá kết quả 10 năm (2005-2014) thực hiện Nghị quyết 4a/NQ-BCH ngày 06/01/2005 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Khóa IX về "Nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn tham gia xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp"
76/KH-LĐLĐ 03/07/2014 Kế hoạch Hội trại chào mừng Kỷ niệm 85 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2014)- Kèm Thể lệ Hội trại
637/LĐLĐ 02/07/2014 Công văn Về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7 (Kèm Khẩu hiệu tuyên truyền)
632/LĐLĐ 01/07/2014 Công văn Về việc thực hiện một số nhiệm vụ tuyên truyền trong tháng 7 năm 2014
631/LĐLĐ 30/06/2014 Công văn Về việc đăng ký mua sách Cẩm nang pháp luật về quan hệ lao động (Kèm mẫu DS đăng ký)
75/KH-LĐLĐ 27/06/2014 Kế hoạch Tổ chức hoạt động "Về nguồn" trong CNVCLĐ năm 2014
31/TB-LĐLĐ 25/06/2014 Thông Báo Về thời gian quyết toán 6 tháng đầu năm 2014
74/KH-LĐLĐ 23/06/2014 Kế hoạch Hội thi tìm hiểu và tuyên truyền pháp luật An toàn giao thông trong CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh Long An năm 2014 (Kèm mẫu DS đăng ký)
30/TB-LĐLĐ 23/06/2014 Thông Báo Về việc nộp quyết toán 6 tháng đầu năm 2014