Thứ Sáu,31/10/2014 |  
"Muốn tổ chức và phát triển lực lượng xây dựng to lớn của giai cấp công nhân thì cần có Công đoàn mạnh và cán bộ Công đoàn tôt " ( Hồ Chí Minh).                                                                                                                                                                                                                                                       "Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước." (Trích Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH Trung ương Đảng - khóa X)

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An 

Album hình ảnh

Video clip


Văn bản LĐLĐ tỉnh

  Tìm kiếm văn bản

Tổng số văn bản: 390
Số hiệu Ngày ban hànhLoại văn bảnTrích yếu
select
Tổng số văn bản: 390
786/LĐLĐ 30/10/2014 Công văn Về việc định hướng nội dung tuyên truyền trong tháng 11 năm 2014 (Kèm công văn tuyên truyền và Phụ lục)
27/UBKT 29/10/2014 Công văn Về việc chuẩn bị báo cáo hoạt động Ủy ban kiểm tra năm 2014
28/UBKT 29/10/2014 Công văn Về việc báo cáo và thống kê số liệu phục vụ cho công tác nghiên cứu xây dựng Nghị quyết
780/LĐLĐ 29/10/2014 Công văn Về việc hướng dẫn tổng kết công tác Công đoàn năm 2014
94/KH-LĐLĐ 24/10/2014 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Công đoàn
775/LĐLĐ 23/10/2014 Công văn Về việc tham gia viết bài dự thi do Báo Lao động phát động
92/KH-LĐLĐ 22/10/2014 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XI về Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động trong tình hình mới; chương trình "Nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên và người lao động"
93/KH-LĐLĐ 22/10/2014 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ nữ tiêu biểu tỉnh Long An giai đoạn 2010-2014
91/KH-LĐLĐ 20/10/2014 Kế hoạch Kiểm tra hoạt động Công đoàn năm 2014
762/LĐLĐ 14/10/2014 Công văn Về việc triển khai Hướng dẫn 726/HD-TLĐ ngày 02/6/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị