Thứ Hai,26/08/2019 |  
"Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018 - 2023"

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An Album hình ảnh

Video clip


Văn bản LĐLĐ tỉnh

  Tìm kiếm văn bản

Tổng số văn bản: 1080
Số hiệu Ngày ban hànhLoại văn bảnTrích yếu
select
Tổng số văn bản: 1080
55/KH-LĐLĐ 23/08/2019 Kế hoạch Tuyên truyền đảm bảo an ninh, trật tự trong công nhân, viên chức, lao động
330/LĐLĐ 22/08/2019 Công văn Về việc thực hiện một số nhiệm vụ về công tác tổ chức
324/LĐLĐ 19/08/2019 Công văn Về việc rà soát và báo cáo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2019
54/KH-LĐLĐ 12/08/2019 Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện NQ 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ (2010 - 2020)
316/LĐLĐ 12/08/2019 Công văn V/v định hướng nhiệm vụ tuyên truyền tháng 8/2019
03/HD-TGVĐA05 07/08/2019 Hướng dẫn Thực hiện Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 26/12/2018 của UBND tỉnh Long An về tổ chức xây dựng, quản lý, sử dụng lực lượng chính trị nòng cốt trong phòng, chống chiến lược "Diễn biến hòa bình" theo tinh thần Đề án 05-ĐA/TU ngày 02/7/2018 của Tỉnh ủy
52/KH-LĐLĐ 30/07/2019 Kế hoạch Thực hiện 1 số giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự trong công nhân, viên chức, người lao động trước tác động, ảnh hưởng liên quan tình hình biển Đông
292/LĐLĐ 23/07/2019 Công văn V/v tăng cường công tác bảo đảm an ninh trật tự trong CNVCLĐ
266/LĐLĐ 10/07/2019 Công văn V/v tuyên truyền, phổ biến chiến lược bảo vệ Tổ quốc
258/LĐLĐ 04/07/2019 Công văn V/v định hướng nhiệm vụ tuyên truyền tháng 7/2019