Chủ Nhật,26/10/2014 |  
"Muốn tổ chức và phát triển lực lượng xây dựng to lớn của giai cấp công nhân thì cần có Công đoàn mạnh và cán bộ Công đoàn tôt " ( Hồ Chí Minh).                                                                                                                                                                                                                                                       "Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước." (Trích Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH Trung ương Đảng - khóa X)

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An 

Album hình ảnh

Video clip


Văn bản LĐLĐ tỉnh

  Tìm kiếm văn bản

Tổng số văn bản: 382
Số hiệu Ngày ban hànhLoại văn bảnTrích yếu
select
Tổng số văn bản: 382
91/KH-LĐLĐ 20/10/2014 Kế hoạch Kiểm tra hoạt động Công đoàn năm 2014
762/LĐLĐ 14/10/2014 Công văn Về việc triển khai Hướng dẫn 726/HD-TLĐ ngày 02/6/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị
764/LĐLĐ 14/10/2014 Công văn Về việc thực hiện Cuộc vận động "Ngày Vì người nghèo" và nhận phụng dưỡng "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
90/KH-LĐLĐ 14/10/2014 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TLĐ và Quyết định số 655/QĐ-TLĐ ngày 6/6/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc củng cố, phát triển tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật của Công đoàn
89/KH-LĐLĐ 07/10/2014 Kế hoạch Về việc tổ chức Hội thảo "Đẩy mạnh hoạt động phối hợp giữa các ngành trong tư vấn pháp luật, bảo vệ người lao động"
752/LĐLĐ 01/10/2014 Công văn Về việc định hướng nội dung tuyên truyền trong tháng 10 năm 2014 (Kèm tài liêu tuyên truyền)
24/HD-LĐLĐ 30/09/2014 Hướng dẫn Tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2014
750/LĐLĐ 25/09/2014 Công văn Về việc tuyên truyền, vận động tham gia Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2014
733/LĐLĐ 16/09/2014 Công văn Về việc báo cáo tình hình nhà ở công nhân lao động
732/LĐLĐ 15/09/2014 Công văn Về việc hưởng ứng chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2014