Thứ Bảy,31/01/2015 |  
"Muốn tổ chức và phát triển lực lượng xây dựng to lớn của giai cấp công nhân thì cần có Công đoàn mạnh và cán bộ Công đoàn tôt " ( Hồ Chí Minh).                                                                                                                                                                                                                                                       "Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước." (Trích Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH Trung ương Đảng - khóa X)

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An 

Album hình ảnh

Video clip


Văn bản LĐLĐ tỉnh

  Tìm kiếm văn bản

Tổng số văn bản: 429
Số hiệu Ngày ban hànhLoại văn bảnTrích yếu
select
Tổng số văn bản: 429
105-KH-LĐLĐ 30/01/2015 Kế hoạch Tổ chức tất niên, thăm hỏi, tặng quà cho công nhân, viên chức, và người lao động nhân dịp đón tết Ất Mùi năm 2015
871/LĐLĐ 28/01/2015 Công văn Về việc báo cáo số liệu tổ chức (Kèm mẫu)
104/KH-LĐLĐ 26/01/2015 Kế hoạch Tái bản Lịch sử phong trào công nhân và Công đoàn tỉnh Long An giai đoạn 1921-2010
863/LĐLĐ 21/01/2015 Công văn Về việc chăm lo đời sống CNVCLĐ trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015
862/LĐLĐ 20/01/2015 Công văn Về việc phân công các đoàn phụ trách cơ sở
25/HD-LĐLĐ 20/01/2015 Hướng dẫn Triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015 trong CNVCLĐ
26/HD-LĐLĐ 20/01/2015 Hướng dẫn Về việc Sơ kết thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về phong trào thi đua "Giỏi việc nước, đảm việc nhà" trong nữ CNVCLĐ 5 năm (2010-2015)
02/ĐA-LĐLĐ 16/01/2015 Đề án Về đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời cho công nhân lao động trong các doanh nghiệp
102/KH-LĐLĐ 15/01/2015 Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của LĐLĐ tỉnh Long An năm 2015
198/BC-LĐLĐ 14/01/2015 Báo cáo Tổng kết công tác quan hệ lao động năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015