Thứ Năm,26/05/2016 |  
"Muốn tổ chức và phát triển lực lượng xây dựng to lớn của giai cấp công nhân thì cần có Công đoàn mạnh và cán bộ Công đoàn tôt " ( Hồ Chí Minh).                                                                                                                                                                                                                                                       "Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước." (Trích Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH Trung ương Đảng - khóa X)

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An 

Album hình ảnh

Video clip


Văn bản LĐLĐ tỉnh

  Tìm kiếm văn bản

Tổng số văn bản: 624
Số hiệu Ngày ban hànhLoại văn bảnTrích yếu
select
Tổng số văn bản: 624
158/LĐLĐ 24/05/2016 Công văn Về việc định hướng nhiệm vụ tuyên truyền trong tháng 6/2016
155/LĐLĐ 20/05/2016 Công văn Về việc phối hợp tổ chức tạo điều kiện cho CNLĐ về dự Hội nghị tuyên dương CNLĐ giỏi năm 2016. Vào lúc 7h30 ngày 26/5/2016; tại Hội trường Thống nhất UBND tỉnh Long An.
04/HD-LĐLĐ 18/05/2016 Hướng dẫn Tuyên truyền về phòng chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS và mại dâm trong công nhân, viên chức, lao động năm 2016
30/KH-LĐLĐ 18/05/2016 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tập huấn cộng tác viên trang web và bản tin Công đoàn Long An
32/KH-LĐLĐ 18/05/2016 Kế hoạch Thực hiện công tác bảo vệ môi trường năm 2016
154/LĐLĐ 18/05/2016 Công văn Về việc tuyên truyền tình hình các thế lực thù địch chống phá ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021
31/KH-LĐLĐ 18/05/2016 Kế hoạch Mở lớp tập huấn tác nghiệp Chủ tịch CĐCS doanh nghiệp ngoài Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài năm 2016
146/LĐLĐ 17/05/2016 Công văn Về việc báo cáo số liệu công tác Tuyên giáo Công đoàn 6 tháng đầu năm 2016
137/LĐLĐ 09/05/2016 Công văn Về việc hướng dẫn sơ kết công tác Công đoàn 6 tháng đầu năm 2016
28/KH-LĐLĐ 05/05/2016 Kế hoạch Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016 - 2020