Thứ Tư,02/12/2015 |  
"Muốn tổ chức và phát triển lực lượng xây dựng to lớn của giai cấp công nhân thì cần có Công đoàn mạnh và cán bộ Công đoàn tôt " ( Hồ Chí Minh).                                                                                                                                                                                                                                                       "Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước." (Trích Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH Trung ương Đảng - khóa X)

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An 

Album hình ảnh

Video clip


Văn bản LĐLĐ tỉnh

  Tìm kiếm văn bản

Tổng số văn bản: 548
Số hiệu Ngày ban hànhLoại văn bảnTrích yếu
select
Tổng số văn bản: 548
1255/LĐLĐ 26/11/2015 Công văn Về việc đẩy mạnh thực hiện tổ chức đọc và mua Báo Lao động trong CNVCLĐ
1253/LĐLĐ 25/11/2015 Công văn Về việc tăng cường giám sát thực hiện pháp luật lao động, phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, đình công và điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2016; chăm lo đời sống CNVCLĐ trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016
1234/LĐLĐ 20/11/2015 Công văn Về việc gợi ý một số nội dung trọng tâm tham gia vào Bộ luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi)
1235/LĐLĐ 20/11/2015 Công văn Về việc phối hợp lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT, điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trôm cắp tài sản
1223/LĐLĐ 06/11/2015 Công văn Về việc báo cáo số liệu công tác đào tạo, bồi dưỡng giữa nhiệm kỳ Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và Đại hội IX Công đoàn tỉnh Long An (Kèm biểu mẫu)
1222/LĐLĐ 06/11/2015 Công văn Về việc thực hiện sơ kết giữa nhiệm kỳ chương trình 4 và chương trình 6 giai đoạn 2013-2018
163/KH-LĐLĐ 05/11/2015 Kế hoạch Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 5b/NQ-BCH ngày 08/7/2005 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa IX) về "Đẩy mạnh công tác Bảo hộ lao động của Tổ chức Công đoàn trong tình hình mới" và 20 năm phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động"
162/KH-LĐLĐ 04/11/2015 Kế hoạch Triển khai tổng kết 10 năm thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng
1219/LĐLĐ 30/10/2015 Công văn Về việc phát hành Điều lệ công đoàn Việt Nam khóa XI
1211/LĐLĐ 29/10/2015 Công văn Về việc định hướng nhiệm vụ tuyên truyền trong tháng 11/2015