Thứ Ba,25/10/2016 |  
"Muốn tổ chức và phát triển lực lượng xây dựng to lớn của giai cấp công nhân thì cần có Công đoàn mạnh và cán bộ Công đoàn tôt " ( Hồ Chí Minh).                                                                                                                                                                                                                                                       "Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước." (Trích Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH Trung ương Đảng - khóa X)

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An 

Album hình ảnh

Video clip


Văn bản LĐLĐ tỉnh

  Tìm kiếm văn bản

Tổng số văn bản: 657
Số hiệu Ngày ban hànhLoại văn bảnTrích yếu
select
Tổng số văn bản: 657
350/LĐLĐ 20/10/2016 Công văn Về việc hướng dẫn tổng kết năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017
337/LĐLĐ 12/10/2016 Công văn Về việc đăng ký mua Sổ công tác năm 2017
335/LĐLĐ 11/10/2016 Công văn Về việc nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt dư luận xã hội trong CNVCLĐ
43/KH-LĐLĐ 03/10/2016 Kế hoạch Xây dựng và nhân điển hình tiên tiến trong Công nhân Viên chức Lao động tỉnh Long An, giai đoạn 2016 - 2020
44/KH-LĐLĐ 03/10/2016 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 17 của Tỉnh ủy Long An về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động tại các khu, cụm công nghiệp"
323/LĐLĐ 30/09/2016 Công văn Báo cáo phục vụ nghiên cứu, xây dựng Nghị quyết về công tác cán bộ Công đoàn trong tình hình mới
322/LĐLĐ 29/09/2016 Công văn Về việc định hướng nhiệm vụ tuyên truyền trong tháng 10/2016
42/KH-LĐLĐ 28/09/2016 Kế hoạch Kế hoạch toàn khóa thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
318/LĐLĐ 28/09/2016 Công văn Về việc tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP
314/LĐLĐ 26/09/2016 Công văn Về việc hưởng ứng chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2016