Thứ Sáu,19/12/2014 |  
"Muốn tổ chức và phát triển lực lượng xây dựng to lớn của giai cấp công nhân thì cần có Công đoàn mạnh và cán bộ Công đoàn tôt " ( Hồ Chí Minh).                                                                                                                                                                                                                                                       "Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước." (Trích Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH Trung ương Đảng - khóa X)

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An 

Album hình ảnh

Video clip


Văn bản LĐLĐ tỉnh

  Tìm kiếm văn bản

Tổng số văn bản: 410
Số hiệu Ngày ban hànhLoại văn bảnTrích yếu
select
Tổng số văn bản: 410
834/LĐLĐ 18/12/2014 Công văn Về việc phân bổ chỉ tiêu khen thưởng Công đoàn năm 2014
597/QĐ-LĐLĐ 17/12/2014 Quyết định Về việc thành lập Tiểu ban giải quyết đình công Liên đoàn Lao động tỉnh Long An
598/QĐ-LĐLĐ 17/12/2014 Quyết định Về việc Thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Liên đoàn Lao động tỉnh Long An
832/LĐLĐ 15/12/2014 Công văn Về việc tăng cường giám sát thực hiện pháp luật lao động, phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động, đình công và điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2015
188/BC-LĐLĐ 11/12/2014 Báo cáo Báo cáo kết quả xếp loại hoạt động công đoàn năm 2014
817/LĐLĐ 02/12/2014 Công văn Về việc yêu cầu viết tin bài, bản tin Công đoàn Chào mừng Kỷ niệm 85 năm Ngày Thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Ất Mùi
815/LĐLĐ 01/12/2014 Công văn Về việc phối hợp triển khai Cgu7o7ng trình phúc lợi cho người lao động
813/LĐLĐ 28/11/2014 Công văn Về việc cung cấp Sổ tay công tác Nữ công năm 2015
97/KH-LĐLĐ 27/11/2014 Kế hoạch Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng"
811/LĐLĐ 27/11/2014 Công văn Về việc định hướng nội dung tuyên truyền trong tháng 12 năm 2014