Thứ Ba,02/09/2014 |  
"Muốn tổ chức và phát triển lực lượng xây dựng to lớn của giai cấp công nhân thì cần có Công đoàn mạnh và cán bộ Công đoàn tôt " ( Hồ Chí Minh).                                                                                                                                                                                                                                                       "Sự lớn mạnh của giai cấp công nhân là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước." (Trích Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/01/2008 của BCH Trung ương Đảng - khóa X)

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An 

Album hình ảnh

Video clip


Văn bản LĐLĐ tỉnh

  Tìm kiếm văn bản

Tổng số văn bản: 359
Số hiệu Ngày ban hànhLoại văn bảnTrích yếu
select
Tổng số văn bản: 359
691/LĐLĐ 06/08/2014 Công văn Về việc hỗ trợ nhà đầu tư thông báo nhu cầu tuyển dụng lao động
82/KH-LĐLĐ 05/08/2014 Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018
688/LĐLĐ 04/08/2014 Công văn Về việc đăng ký tham gia lớp Lý luận và nghiệp vụ công tác công đoàn (Kèm Thông báo Chiêu sinh của Trung tâm Giới thiệu việc làm)
81/KH-LĐLĐ 01/08/2014 Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước"
680/LĐLĐ 31/07/2014 Công văn Về việc đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng tác nghiệp Chủ tịch CĐCS
686/LĐLĐ 31/07/2014 Công văn Về việc thực hiện một số nhiệm vụ tuyên truyền trong tháng 8/2014
19/HD-LĐLĐ 23/07/2014 Hướng dẫn Hướng dẫn về xây dựng dự toán ngân sách công đoàn năm 2015
80/KH-LĐLĐ 21/07/2014 Kế hoạch Kế hoạch tổ chức họp mặt cán bộ công đoàn chuyên trách và cán bộ công đoàn hưu trí qua các thời kỳ, nhân dịp 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2014)
78/KH-LĐLĐ 14/07/2014 Kế hoạch Tập huấn kỹ năng xây dựng, thương lượng, ký kết Thỏa ước Lao động tập thể và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại doanh nghiệp năm 2014
77/KH-LĐLĐ 07/07/2014 Kế hoạch Tổng kết đánh giá kết quả 10 năm (2005-2014) thực hiện Nghị quyết 4a/NQ-BCH ngày 06/01/2005 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Khóa IX về "Nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn tham gia xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp"