Thứ Tư,23/10/2019 |  
"Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018 - 2023"

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An Album hình ảnh

Video clip


Danh bạ thư điện tử

Tên Cơ quan: LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LONG AN

Địa chỉ: Số 02, Nguyễn Trung Trực, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại VP: 3.826.128          , ĐT Văn thư: 3.826.128

Fax: 3.824.210                          , Mã vùng ĐT: 072

Email: ldldlongan@congdoanlongan.org.vn

Danh bạ điện thoại, địa chỉ email:

Họ và tên

Chức vụ

Liên hệ

Nguyễn Văn Vân

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Email: vanvan@congdoanlongan.org.vn

CQ: 3825839

DĐ: 0913876135

Trương Văn Nọ

PCT Thường trực LĐLĐ tỉnh

Email:truongvanno@congdoanlongan.org.vn

CQ: 3828038

DĐ: 0943375296

Lê Thị Rết

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Email:lethiret@congdoanlongan.org.vn

CQ: 3553885

DĐ: 0988415315

 Nguyễn Văn Quí PCT LĐLĐ T  

Email:vanqui9@gmail.com

CQ: 3567599

DĐ: 0983538553

Nguyễn Kim Thân

CVP LĐLĐ T

Email:ldldlongan@congdoanlongan.org.vn

CQ: 3826128

DĐ: 0918781510

Bùi Thị Ngọc Trang

TB Tài chính LĐLĐ tỉnh

Email:bantaichinh@congdoanlongan.org.vn

CQ: 3830727

DĐ: 0949439965

Nguyễn Văn Thừa

T Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh

Email:Bantuyengiao@congdoanlongan.org.vn

CQ:3837193

DĐ: 0983161050

Hồ Thị Ngọc Dung

TB CSPL LĐLĐ tỉnh

Email:Banchinhsachphapluat@congdoanlongan.org.vn

CQ: 3838206

DĐ: 0989959626

Nguyễn Thị Bích Hằng

PB Tổ chức LĐLĐ tỉnh

Email:bantochuc@congdoanlongan.org.vn

CQ: 3837192

DĐ: 01666633095

Phạm Thị Quyên

GĐ TT tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh

Email:

CQ: 3823245

DĐ: 01697841816

Nguyễn Trường Chinh

CN UBKT LĐLĐ tỉnh

Email:ubkt@congdoanlongan.org.vn

CQ: 3837195

DĐ: 0903307600

Bùi Văn Tâm

Giám đốc TTGTVL

Email:

CQ: 3525151

DĐ: 0949653867

 Nguyễn Anh Thư  CT LĐLĐ H. Bến Lức  Email:ldldbenluc@yahoo.com.vn

CQ: 3638275

DĐ: 0907060313

 Nguyễn Văn Thành  PCT LĐLĐ H. Bến Lức  Email:

CQ: 3638274

DĐ: 0919510539

 Nguyễn Thị Biết  PCT LĐLĐ H. Bến Lức  Email:

CQ: 3637274

DĐ: 0919515290

Lê Văn Huấn

CT LĐLĐ TP. Tân An

Email:ldldtpta@gmail.com

CQ: 3821082

DĐ: 0918700178

Phạm Văn Hải

PCT LĐLĐ TP. Tân An

Email:

CQ: 3821082

DĐ: 0918891798

Trần Văn Đức

CT LĐLĐ H. Đức Hòa

Email:tranvanduc2910@yahoo.com.vn

CQ: 3813937

DĐ: 0903323513

Phùng Văn Phước

CT LĐLĐ H. Đức Huệ

Email:liendoanlaodongduchue@yahoo.com

CQ: 3854214

DĐ: 0983854149

Phạm Thị Mai

CT LĐLĐ H.Mộc Hóa

Email:liendoanmochoa@gmail.com

CQ: 3956797

DĐ: 0975900116

 Cao Quốc Hiệp PCT LĐLĐ H.  Mộc Hóa  Email:liendoanmochoa@gmail.com

CQ: 3956797

DĐ: 0987798450

Châu Văn Sơn

CT LĐLĐ H. Tân Trụ

Email:ldldtantru@yahoo.com.vn

CQ: 3867426

DĐ: 0906302958

 Nguyễn Thị Bích Tuyền  PCT LĐLĐ H Tân Trụ  Email:ldldtantru@yahoo.com.vn

CQ: 3867426

DĐ: 06685747596

Nguyễn Văn Đắc

CT LĐLĐ H. Châu Thành

Email:ldldhuyenchauthanh@yahoo.com

CQ: 3877831

DĐ: 0918371529

 Võ Thị Trong  PCT LĐLĐ H. Châu Thành  Email:ldldhuyenchauthanh@yahoo.com

CQ: 3877831

DĐ: 0979760353

Trần Văn Mé

CT LĐLĐ H. Cần Giuộc

Email:ldldcangiuoc@yahoo.com.vn

CQ: 3874258

DĐ: 0918082622

 Nguyễn Thị Thu Yến  PCT LĐLĐ H. Cần Giuộc  Email:ldldcangiuoc@yahoo.com.vn

CQ: 3874258

DĐ: 0933242558

 Võ Hữu Phước  PCT LĐLĐ H. Cần Giuộc  Email:ldldcangiuoc@yahoo.com.vn

CQ: 3874258

DĐ: 0937181183

Nguyễn Thị Thanh Thúy

CT LĐLĐ H. Cần Đước

Email:ldldcanduoc@gmail.com

CQ: 3881868

DĐ: 0949232324

 Nguyễn Ngọc Thi  PCT LĐLĐ H. Cần Đước  Email:ldldcanduoc@gmail.com

CQ: 3881868

DĐ: 0908632817

Đặng Công Lợi

CT LĐLĐ H. Thạnh Hóa

Email:liendoanlaodongthanhhoa@gmail.com

CQ: 3857245

DĐ: 0983919902

 Huỳnh Anh Huy  CT LĐLĐ H. Thạnh Hóa  Email:liendoanlaodongthanhhoa@gmail.com

CQ: 3857245

DĐ: 0988252129

Nguyễn Văn Chính

CT LĐLĐ H. Tân Thạnh

Email:ldldtanthanh@vnn.vn

CQ: 3941459

DĐ: 0983894219

 Trần Quang Thơm  PCT LĐLĐ H. Tân Thạnh  Email:ldldtanthanh@vnn.vn

CQ: 3941459

DĐ: 0916265932

Nguyễn Thị Hiền

CT LĐLĐ TX Kiến Tường

Email:

CQ: 3841256

DĐ: 0917900225

 Tăng Thị Duyên  CT LĐLĐ TX Kiến Tường  

CQ: 3841256

DĐ: 01233260706

Hà Văn Bảy

CT LĐLĐ H. Vĩnh Hưng

Email:

CQ: 3847348

DĐ: 0913180197

Huỳnh Thành Dũng

PCT LĐLĐ H. Vĩnh Hưng

Email:xuandienvinhhung@gmail.com

CQ: 3847348

DĐ: 0913626127

Nguyễn Thành Hưng

CT LĐLĐ H. Tân Hưng

Email:doankimytanhung@yahoo.com

CQ: 3861092

DĐ: 01234212111

Trần Hồng Phúc

PCT LĐLĐ H. Tân Hưng

Email:tranthianhmo@yahoo.com.vn

CQ: 3861092

DĐ: 0918499449

Trần Ngọc Chiến

CT LĐLĐ H. Thủ Thừa

Email:ldldthuthuald@yahoo.com

CQ: 3865359

DĐ: 0918781538

 Huỳnh Thanh Vũ  CT LĐLĐ H. Thủ Thừa  Email:ldldthuthuald@yahoo.com

CQ: 3865359

DĐ: 0908274899

Trần Thị Cẩm

CT Công đoàn Viên chức

Email:

CQ: 3551369

DĐ: 0918712323

Nguyễn Thị Bích Tuyền

Quyền GĐ Cty TNHH 1TV DVDL CĐ

 Email:

CQ: 3821779

DĐ: 0918602475

Nguyễn Ngọc Thiện

CT CĐN Giáo dục

Email:

CQ: 3829983

DĐ: 0983797499

Huỳnh Kim Toán

CT CĐN NN& PTNT

Email:huynhkimtoanlongan@gmail.com

CQ: 3822732

DĐ: 0906091683

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Chủ tịch CĐN Y tế

Email:congdoanyte@longan.gov.vn

CQ: 3824173

DĐ: 0918432754

Phan Ngọc Dũng

Chủ tịch CĐN Xây dựng

Email:

CQ: 3834544

DĐ: 0913911120

Đào Ngọc Long

CT CĐN Giao thông Vận tải

Email:

CQ: 3822615

DĐ: 0913798009

 Nguyễn Xuân Mai  CT CĐ các KCN  Email:congdoancackhucongnghieptinhlongan@gmail.com

CQ: 3525236

DĐ: 0909704271