Thứ Bảy,22/01/2022 |  
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19, NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN 5K

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An 
Album hình ảnh


Video clip

Danh bạ thư điện tử

Tên Cơ quan: LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LONG AN

Địa chỉ: Số 02, Nguyễn Trung Trực, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An

ĐT Văn phòng: 3.826.128          , ĐT tư vấn pháp luật: 3.823.245

Fax: 3.824.210                          , Mã vùng ĐT: 0272

Email: ldldlongan@congdoanlongan.org.vn

Danh bạ điện thoại, địa chỉ email:

Họ và tên

Chức vụ

Thông tin liên hệ

Nguyễn Văn Quí

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Email: vanqui9@gmail.com

CQ: 0272.3825839

DĐ: 0983 538 553

Hồ Văn Xuân

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh

Email: 

CQ: 0272.3787578

DĐ: 0909.301.160

Lê Thị Thu Cúc

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Email: lecuc_la@yahoo.com.vn

CQ: 0272.3679678

DĐ: 0918.295.484

Phạm Thị Quyên

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Email: qphamquyen@yahoo.com.vn

CQ: 0272.3787478

DĐ: 0919.884.099

Nguyễn Kim Thân

Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh

Email: kimthan1968@gmail.com

CQ: 0272.3837.193

DĐ: 0918781510

Đặng Thị Thu Vân

Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh

Email:bantaichinh@congdoanlongan.org.vn

CQ: 0272.3828.068

DĐ: 0909 202 799

Ngô Thị Bích Huệ

Trưởng Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh

Email: bichhueldld@gmail.com

CQ: 0272.3837.192

DĐ: 0914 710 798

Nguyễn Trường Chinh

Trưởng Ban Chính sách pháp luật LĐLĐ tỉnh

Email: chinhubktla@gmail.com

CQ: 0272.3838.206

DĐ: 0903 307 600

Nguyễn Thị Ngọc Loan

Chánh văn phòng LĐLĐ tỉnh

Email: loancd.nguyen@gmail.com

CQ: 0272.3826.128

DĐ: 0792 811 025

Trương Trần Quốc

Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh

Email: ubkt@congdoanlongan.org.vn

CQ: 0272.3837195

DĐ: 0908 988 101

 Nguyễn Anh Thư  Chủ tịch LĐLĐ huyện Bến Lức  Email: ldldbenluc@yahoo.com.vn

CQ: 0272.3638275

DĐ: 0907060313

Nguyễn Văn Thành  Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Bến Lức  Email: ldldbenluc@yahoo.com.vn

CQ: 0272.3638274

DĐ: 0919510539

Nguyễn Phước Đạt

Chủ tịch LĐLĐ TP. Tân An

Email: ldldtpta@gmail.com

CQ: 0272.3821082

DĐ: 0918700178

Nguyễn Văn Truyền

Phó Chủ tịch LĐLĐ TP. Tân An

Email: ldldtpta@gmail.com

CQ: 0272.3821082

DĐ: 0918891798

Nguyễn Thị Kiều Oanh

Chủ tịch LĐLĐ huyện Đức Hòa

Email: liendoanlaodongduchoa@gmail.com

CQ: 0272.3813937

DĐ: 0937 454 627

 Trần Trọng Nghĩa  Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Đức Hòa  Email: lldldcangiuoc@yahoo.com.vn

CQ: 0272.3813937

DĐ: 0989 944 558

Võ Hữu Phước
 Chủ tịch LĐLĐ huyện Cần Giuộc Email: liendoanlaodongduchoa@gmail.com

CQ: 0272.3813937

DĐ: 

Nguyễn Thị Thu Yến

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Cần Giuộc Email: ldldcangiuoc@yahoo.com.vn

CQ: 0272.3874258

DĐ: 0933242558

 Đặng Văn Hùng  Chủ tịch LĐLĐ huyện Cần Đước

Email:ldldcanduoc@gmail.com

CQ: 0272.3714868

DĐ: 0903 311 593

Phạm Văn Thành
 Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Cần Đước  Email: ldldcanduoc@gmail.com

CQ: 0272.3881868

DĐ: 0908 632 817

Nguyễn Thị Thu Tâm  Chủ tịch LĐLĐ huyện Thủ Thừa Email: ldldthuthuald@yahoo.com

CQ: 0272.3865359

DĐ: 0949 281 909

Võ Đức Huy

Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Thủ Thừa Email: ldldthuthuald@yahoo.com

CQ: 0272.3865359

DĐ: 0903 327 903

Nguyễn Thị Bích Tuyền

Chủ tịch LĐLĐ huyện Tân Trụ

Email:ldldtantru@yahoo.com.vn

CQ: 0272.3867426

DĐ: 06685747596

Trần Thị Hồng Lan
 Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Tân Trụ Email: ldldtantru@yahoo.com.vn

CQ: 0272.3867426

DĐ: 

Võ Thị Trong

Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Thành

Email: ldldhuyenchauthanh@yahoo.com

CQ: 0272.3877831

DĐ: 0979760353

Nguyễn Minh Khoa  Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Châu Thành  Email:ldldhuyenchauthanh@yahoo.com

CQ: 0272.3877831

DĐ: 0842 404 505

Lê Nhựt Trường

Chủ tịch LĐLĐ huyện Mộc Hóa Email:liendoanmochoa@gmail.com

CQ: 3956797

DĐ: 0919 126 872

Cao Quốc Hiệp Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện  Mộc Hóa Email:liendoanmochoa@gmail.com

CQ: 0272.3956797

DĐ: 0987798450

Trần Văn Thông

Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạnh Hóa

Email:liendoanlaodongthanhhoa@gmail.com

CQ: 0272.3857245

DĐ: 0914 405 815

Huỳnh Anh Huy  Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạnh Hóa  Email:liendoanlaodongthanhhoa@gmail.com

CQ: 0272.3857245

DĐ: 0988252129

Nguyễn Văn Chính

Chủ tịch LĐLĐ huyện Tân Thạnh

Email:ldldtanthanh@vnn.vn

CQ: 3941459

DĐ: 0983894219

Lê Thị Tuyết
 Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Tân Thạnh  Email:ldldtanthanh@gmail.com

CQ: 0272.3941459

DĐ: 

Nguyễn Văn Thương

Chủ tịch LĐLĐ TX Kiến Tường

Email: liendoanlaodongkientuong@gmail.com

CQ: 0272.3841256

DĐ: 0917 111 292

Lê Thanh Tuấn
 Phó Chủ tịch LĐLĐ TX Kiến Tường  Email: liendoanlaodongkientuong@gmail.com

CQ: 0272.3841256

DĐ: 

Danh Văn Hoàng

Chủ tịch LĐLĐ H. Vĩnh Hưng

Email:

CQ: 0272.3847348

DĐ: 

Huỳnh Thành Dũng

Phó Chủ tịch LĐLĐ H. Vĩnh Hưng

Email: huynhthanhdung.vh@gmail.com

CQ: 0272.3847348

DĐ: 0913626127

Nguyễn Thành Hưng

Chủ tịch LĐLĐ H. Tân Hưng

Email: ldldtanhung@gmail.com

CQ: 0272.3861092

DĐ: 0834212111

Lê Thị Trúc

Phó Chủ tịch LĐLĐ H. Tân Hưng

Email: ldldtanhung@gmail.com

CQ: 0272.3861092

DĐ: 

Cao Quốc Hòa

Chủ tịch Công đoàn Viên chức

Email: cdvc@longan.gov.vn

CQ: 0272.3551369

DĐ: 0982.990.018

Phan Thị Hồng Linh

Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức

Email: cdvc@longan.gov.vn

CQ: 0272.3551369

DĐ: 0919 840 789

Nguyễn Ngọc Thiện

Chủ tịch CĐN Giáo dục

Email: congdoan.solongan@moet.edu.vn

CQ: 0272.3829983

DĐ: 0983797499

Nguyễn Hoàng Uyên

Chủ tịch CĐN Y tế

Email: hoanguyenla76@yahoo.com.vn

CQ: 0272.3824173

DĐ: 0909 676 069

Bùi Thị Ngọc Trang

Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp  Email:congdoancackhucongnghieptinhlongan@gmail.com

CQ: 0272.3525236

DĐ: 0388 441 485

Nguyễn Thị Thanh Thúy  Phó Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp  Email:congdoancackhucongnghieptinhlongan@gmail.com

CQ: 0272.3525236

DĐ: 0949 232 324

Nguyễn Hải Đăng  Phó Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp  Email:congdoancackhucongnghieptinhlongan@gmail.com

CQ: 0272.3525236

DĐ: 039 2 648 789