Chủ Nhật,19/09/2021 |  
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19, NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN 5K

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An Album hình ảnh

Video clip


Thông báo - Mời họp

THƯ CỦA CHỦ TỊCH LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH GỬI TOÀN THỂ CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN, ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN, CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TỈNH LONG AN (12/07/2021)

HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP "TỔ AN TOÀN COVID-19" (08/06/2021)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (08/06/2021)

LỜI KÊU GỌI TOÀN THỂ CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN, CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG TÍCH CỰC THAM GIA PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ THAM GIA BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (19/05/2021)

NHỮNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN KHÓA X NHIỆM KỲ 2021 - 2026 (13/05/2021)
Những cán bộ Công đoàn ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026

CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN ỨNG CỬ ĐẠI HIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV (13/05/2021)

Cán bộ Công đoàn ứng cử đại biểu quốc hội khóa XV


THÔNG BÁO KẾT QUẢ CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LONG AN LẦN THỨ XI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 (10/05/2021)

CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LONG AN LẦN THỨ XI NHIỆM KỲ 2020 - 2025 (30/03/2021)

Cuôc thi được tổ chức bắt đầu lúc 07h00 ngày 01/4/2021 đến 17h00 ngày 29/4/2021. Dự kiến trao giải trong tháng 5/2021.