Thứ Bảy,23/02/2019 |  
"Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp"

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An Album hình ảnh

Video clip


Thông báo - Mời họp

Giới thiệu chức danh và chữ ký Chủ tịch và các Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An (19/06/2018)

LỜI KÊU GỌI CỦA CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM GỬI ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN, CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG CẢ NƯỚC (11/06/2018)
      Liên đoàn Lao động tỉnh Long An chuyển đến các cấp Công đoàn Lời kêu gọi của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi đoàn viên công đoàn, công nhân lao động cả nước ngày 11/6/2018. Đề nghị các cấp Công đoàn tuyên truyền đến đoàn viên và công nhân lao động.

Điều Lệ CĐVN (11/05/2017)
Điều lệ CĐVN

Lấy ý kiến sửa đổi bổ sung ĐLCĐVN (11/05/2017)
Lấy ý kiến sửa đổi bổ sung ĐLCĐVN

Hướng dẫn lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung ĐLCĐVN (11/05/2017)
Hướng dẫn lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung ĐLCĐVN

Bảng tổng hợp ý kiến đóng góp (mẫu) (11/05/2017)
Bảng tổng hợp ý kiến đóng góp (mẫu)

Bảng tổng hợp ý kiến đóng góp 1 (11/05/2017)
Bảng tổng hợp ý kiến đóng góp 1

Dự thảo Điều lệ CĐVN (11/05/2017)
Dự thảo Điều lệ CĐVN

123