Thứ Bảy,06/03/2021 |  
"Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018 - 2023"

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An Album hình ảnh

Video clip


Thông báo - Mời họp

DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI TỈNH ĐẢNG BỘ LONG AN LẦN THỨ XI (20/08/2020)

DỰ THẢO BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN TỈNH LONG AN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 (24/07/2020)

TÀI LIỆU HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2020 (21/02/2020)
TAI LIEU CHUYEN DE 2020.docx

Kế hoạch của Tỉnh ủy về Tổ chức giải Báo chí tỉnh Long An & Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Tổ chức cuộc vận động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật về Chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" tỉnh Long An lần thứ VIII (2019-2020) (01/04/2019)

Giới thiệu chức danh và chữ ký Chủ tịch và các Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Long An (19/06/2018)

LỜI KÊU GỌI CỦA CHỦ TỊCH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM GỬI ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN, CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG CẢ NƯỚC (11/06/2018)
      Liên đoàn Lao động tỉnh Long An chuyển đến các cấp Công đoàn Lời kêu gọi của Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam gửi đoàn viên công đoàn, công nhân lao động cả nước ngày 11/6/2018. Đề nghị các cấp Công đoàn tuyên truyền đến đoàn viên và công nhân lao động.

Điều Lệ CĐVN (11/05/2017)
Điều lệ CĐVN

Lấy ý kiến sửa đổi bổ sung ĐLCĐVN (11/05/2017)
Lấy ý kiến sửa đổi bổ sung ĐLCĐVN