Thứ Bảy,22/01/2022 |  
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19, NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN 5K

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An 
Album hình ảnh


Video clip

Thông báo - Mời họp

NHỮNG CÁN BỘ CÔNG ĐOÀN ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN KHÓA X NHIỆM KỲ 2021 - 2026 13/05/2021


                                                                                                                                                               BTG-NC
Các tin khác: