Thứ Tư,25/05/2022 |  
Đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng Chương trình “ 01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” với chủ đề “ Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam”

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An 
Album hình ảnh


Video Clip

  

Các kỳ ĐH Công đoàn tỉnh

CÁC KỲ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TỈNH LONG AN
(Từ Đại hội I đến Đại hội IX)

 
     1/  Đại hội lần I diễn ra từ ngày 27/6 đến 30/6/1977.
      - Có hơn 200 đại biểu chính thức đại diện cho 9.125 đoàn viên và gần 12.000 công nhân viên chức trong tỉnh
 đã về dự. Đại hội đã bầu cử ra Ban Chấp hành chính thức đầu tiên của Liên hiệp công đoàn tỉnh Long An
gồm 23 ủy viên, trong phiên họp thứ nhất sau đại hội, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 09 đồng chí.
Trong đó:
    -Đồng chí Nguyễn Văn Vương được bầu làm Thư ký.
    - Đồng chí Nguyễn Văn Triều được bầu làm Phó Thư ký
    


    2/ Đại hội lần thứ II triệu tập ngày 26/5/1981.
    - Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành mới 31 đồng chí.    
    - Đồng chí Nguyễn Văn Triều được bầu làm Thư ký.
    - Đồng chí Đỗ Văn Lên được bầu làm Phó Thư ký.
    - Đồng chí Lê Văn Tiền được bầu làm Phó Thư ký

     3/ Đại hội lần thứ III triệu tập ngày 28/9/1983.
    -
 Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Anh - Thư ký
    - Đồng chí Đỗ Văn Lên - Phó Thư ký    
                                       

      4/  Đại hội lần thứ IV triệu tập ngày 30/8/1988.
    - Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 31 đồng chí. 
    - Đồng chí Đặng thị Diềm - Chủ tịch
    - Đồng chí Phạm Thị Lập - Phó Chủ tịch

                                     

     5/  Đại hội lần thứ V triệu tập ngày 27/5/1993.
    
Đ/c Trần Hữu Phước
        Chủ tịch LĐLĐ tỉnh năm 1990 -1999

     6/- Đại hội lần thứ VI (NK 1998-2003)  diễn ra từ ngày 9/6 đến 11/6/1998.

     7/- Đại hội lần thứ VII (NK 2003- 2008)  diễn ra từ ngày 18/8 đến 20/8/2003.
     
     8/- Đại hội lần thứ VIII (NK 2008-2013)  diễn ra từ ngày 28/5 đến 30/5/2008.
     
- Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 39 đồng chí.
      -Đồng chí Phạm Thị Lập - Chủ tịch
      - Đồng chí Nguyễn Văn Vân - Phó Chủ tịch
      - Đồng chí Trương Văn Nọ - Phó Chủ  tịch
      - Đồng chí Lê Thị Rết - Phó Chủ tịch
 
    9/ - Đại hội lần thứ IX (NK 2013 - 2018) diễn ra từ ngày 27/3 đến 29/3/2013.
    - Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 45 đồng chí.
    - Đồng chí Nguyễn Văn Vân - Chủ tịch
    - Đồng chí Trương Văn Nọ - Phó Chủ tịch
    - Đồng chí Lê Thị Rết - Phó Chủ tịch
    - Đồng chí Nguyễn Văn Quí - Phó Chủ tịch              Đ/c Nguyễn Văn Vân
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh 
  10/ - Đại hội lần thứ X (NK 2018 - 2023) diễn ra từ ngày 18/4 đến 20/4/2018.
    - Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 47 đồng chí.
    - Đồng chí Nguyễn Văn Quí - Chủ tịch
    - Đồng chí Lê Thị Thu Cúc - Phó Chủ tịch
    - Đồng chí Hồ Văn Xuân - Phó Chủ tịch
    - Đồng chí Phạm Thị Quyên - Phó Chủ tịch

                                        
Ông Nguyễn Văn Quí - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh