Thứ Bảy,25/01/2020 |  
"Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018 - 2023"

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An Album hình ảnh

Video clip


Trung tâm giới thiệu việc làm

Đóng

TRUNG
TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

LĐLĐ TỈNH LONG AN

Trung tâm Giới thiệu việc làm được thành lập theo Quyết định số 434/QĐ-TLĐ ngày 27 tháng 02 năm 2006 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do LĐLĐ tỉnh Long An trực tiếp quản lý. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm được thực hiện theo Nghị định số 19/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ Quy định điều kiện , thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức Giới thiệu việc làm. Với những nhiệm vụ chủ yếu là: Tư vấn về việc làm, học nghề, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động theo quy định của pháp luật lao động; giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động; thu thập, phân tích và cung ứng thông tin về thị trường lao động, bao gồm: nhu cầu tuyển dụng lao động, nhu cầu việc làm, tiêu chuẩn lao động, tiền lương, tiền công…; Tổ chức dạy nghề, mở các lớp đào tạo tin học- ngoại ngữ, các lớp giáo dục định hướng cho xuất khẩu lao động theo quy định pháp luật; Quản lý sử dụng tài sản, trang thiết bị máy móc được đầu tư an toàn có hiệu quả; phối hợp với các đơn vị làm công tác xuất khẩu lao động và các hoạt động dịch vụ gắn với hoạt động đơn vị sự nghiệp có thu theo quy định của pháp luật.

Từ khi thành lập đến cuối năm 2011, Trung tâm từng bước xây dựng và củng cố tổ chức hoạt động đạt được những kết quả như sau: Trung tâm đã tư vấn 9.003 lượt người, tiếp nhận 6.902 lượt lao động đăng ký tìm việc làm, qua đó giới thiệu 6.236 lượt lao động tìm được việc làm tại các doanh nghiệp trong nước …;bên cạnh đó, Trung tâm liên kết với các Trường, các đơn vị mở hàng chục lớp đào tạo anh văn, tin học, sữa chữa xe gắn máy, kỹ năng bán hàng, ….Ngoài ra còn liên kết với Trung tâm Đào tạo Lái xe-Sở Giao thông Vận tải Long An tổ chức học luật và thi cấp giấy phép lái xe Môtô hạng A1 cho hàng trăm học viên.

Hiện nay Trung tâm đã hoàn tất xây dựng cơ bản Khối nhà A, B, từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, tăng cường mở các lớp đào tạo tại các Huyện, đẩy mạnh tất cả các hoạt động, dịch vụ của đơn vị góp phần xây dựng Trung tâm vững bước đi lên, đáp ứng tốt nhu cầu người lao động tại địa phương.