Thứ Tư,25/05/2022 |  
Đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực hưởng ứng Chương trình “ 01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” với chủ đề “ Tự hào trí tuệ lao động Việt Nam”

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An 
Album hình ảnh


Video Clip

  

Lịch sử Công đoàn

VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ CÔNG ĐOÀN TỈNH LONG AN

           1- Đặc điểm về địa lý- tự nhiên

            Tỉnh Long An hiện nay bao gồm phần lớn đất đai tỉnh Chợ Lớn và tỉnh Tân An  cũ hợp nhất, có diện tích tự nhiên 4.492 km2, dân số là 1.424.000 người. Đông giáp thành phố Hồ Chí Minh và sông Soài Rạp; Tây giáp tỉnh Đồng Tháp; Nam Giáp tỉnh Tiền Giang; Bắc Giáp tỉnh Tây Ninh và tỉnh Svâyriêng (Campuchia); đường biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Campuchia phần chạy qua Long An dài 142km. Long An có khu vực Đồng Tháp Mười rộng hơn 300.000ha là vùng trủng, hàng năm vào khoảng tháng 8 đến tháng 11 thường bị ngập nước. Nơi đây từng là căn cứ địa nổi tiếng của hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Long An là cửa ngõ đi vào Sài Gòn, đồng thời là địa bàn chiến lược rất quan trọng, nối liền các tỉnh miền Đông với các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Mặc khác, Long An có Quốc lộ 1 (trước đây là quốc lộ 4) xuyên qua, đồng thời có các tuyến đường thủy từ thành phố Hồ Chí Minh đi về các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, con sông Vàm Cỏ với hai nhánh Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây “dòng sông sinh đôi” nối từ Soài Rạp đến tận nước bạn Campuchia là những trục giao thông cùng hệ thống kênh đào hàng trăm km giữ một vai trò trọng yếu không những về mặt kinh tế mà cả về mặt quốc phòng.

          2- Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn Long An trong thời kỳ kháng chiến  chống Pháp.

          Ở Chợ Lớn và Tân An, từ khi thực dân Pháp đặt ách đô hộ cho đến khi kết thúc cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1925), kết cấu giai cấp xã hội đã có sự phân hóa sâu sắc. Nhưng do hoàn cảnh lịch sử riêng, sự hình thành đội ngũ công nhân và lao động ở đây cũng có nét đặc thù. Lực lượng này chưa đông đảo như các thành phố lớn Sài Gòn- Gia Định, chủ yếu tập trung ở Nhà máy đường Hiệp Hoà, các ngành giao thông vận tải, công nghiệp chế biến, điện, nước, xây dựng, trong các cơ sở của tiểu thương, tiểu chủ. Nếu tính cả số vô sản nông thôn đang làm thuê trong các đồn điền của Pháp, các công chức và những người công nhân quê ở Chợ Lớn và Tân An, những người bán công, bán nông lên làm thuê ở Sài Gòn thì số lượng cũng khá đông. Do tốc độ và quy mô đầu tư khai thác thuộc địa của Pháp ở đây có hạn, chưa xuất hiện những trung tâm công nghiệp và các nhà máy lớn. Vì vậy, mức độ công nhân sống tập trung không cao, đội ngũ công nhân phân tán làm việc khắp nơi. Điều này đã làm hạn chế việc tổ chức các phong trào cách mạng trong CNLĐ. Song cũng giống với nhiều địa phương khác, phần lớn công nhân ở hai tỉnh Chợ Lớn và Tân An xuất thân từ giai cấp nông dân, là những người gốc nông dân, thợ thủ công bị bần cùng hóa, nên họ có mối liên hệ mật thiết với nông thôn. Phần đông công nhân ở đây đều có gia đình, vợ con ở thôn quê. Đặc điểm này tạo cho CNLĐ ở Chợ Lớn- Tân An có điều kiện để xây dựng khối liên minh công nông trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cách mạng do Đảng lãnh đạo. Cũng do đặc điểm trên nên trong quá trình diễn ra các phong trào đấu tranh cách mạng, lực lượng công nông luôn đoàn kết gắn bó với nhau, hòa quyện lẫn nhau, cuốn hút các tầng lớp xã hội khác, tạo thành sức mạnh tổng hợp to lớn trong cuộc đấu tranh chống đế quốc và phong kiến tay sai, giành độc lập dân tộc.

          Ngay từ khi mới hình thành, CNLĐ Chợ lớn và Tân An đã kế thừa những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Đó là tình yêu quê hương đất nước, sẳn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ nền độc lập tự do. Giai cấp công nhân và các tầng lớp lao động bị bọn xâm lược và tay sai áp bức bóc lột nặng nề, đời sống cùng khổ, tinh thần bế tắc… Thực tế phủ phàng đó làm nảy sinh lòng căm thù thực dân Pháp xâm lược và tay sai. Đó chính là động lực quan trọng thúc đẩy hình thành sớm ý thức giác ngộ dân tộc và giai cấp trong đội ngũ CNLĐ Chợ Lớn và Tân An. Dù ý thức ấy bước đầu ở mức độ tự phát nhưng đó là điều kiện quan trọng để họ tiếp thu chủ nghĩa Mác Lê Nin- học thuyết khoa học và cách mạng của giai cấp công nhân.

          Một trong những nhân tố quan trọng tác động tới phong trào CNLĐ Chợ Lớn, Tân An là sự thành lập tổ chức Công hội để đoàn kết công nhân đấu tranh chống đế quốc phong kiến. Từ Sài Gòn, tổ chức Công hội do đồng chí Tôn Đức Thắng sáng lập và lãnh đạo đã liên lạc móc nối với Chợ Lớn- Tân An gây dựng ở đây những tổ chức Công hội để vận động công nhân, thợ thủ công đoàn kết bảo vệ quyền lợi của mình và tham gia đấu tranh cách mạnh. Chợ Lớn- Tân An là vùng ngoại vi Sài gòn, nơi có nhiều công nhân làm việc, vì vậy tổ chức Công hội nhanh chóng phát triển ở đây. Như vậy, cùng với Sài Gòn và một số tỉnh ở Nam kỳ, tại Chợ Lớn- Tân An, trong khoảng thời gian từ năm 1920 trở đi đã có tổ chức Công hội. Lực lượng tham gia Công hội chủ yếu là thợ mộc, nề, thợ bạc, các nghề thủ công ở thị xã và các thị trấn, thị tứ là những trung tâm tập trung CNLĐ. Sự ra đời của tổ chức Công hội là tiền đề đặc biệt quan trọng để CNLĐ và thợ thủ công ở Chợ Lớn và Tân An có điều kiện tiếp thu học thuyết cách mạng do những hội viên Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội truyền bá vào những năm 1926-1930.

          Từ năm 1930 đến năm 1945 dưới sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ CNLĐ Tân An- Chợ Lớn tuy còn ít về số lượng nhưng đã có những đóng góp quan trọng vào thắng lợi chung của nhân dân trong tỉnh. CNLĐ Tân An- Chợ Lớn đã sớm hình thành tổ chức Công hội sơ khai từ bước đầu do đồng chí Tôn Đức Thắng sáng lập. Chính trên cơ sở đó tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội đã xây dựng thành Công hội đỏ, sau đó là hội ái hữu, nghiệp đoàn rồi đến công nhân cứu quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các tổ chức này đã có nhiều đóng góp trong công cuộc vận động công nhân lao động, thợ thủ công, công chức tiến hành sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và giai cấp. Họ là những công nhân nhà máy đường, công nhân giao thông, công nhân đồn điền, thợ làm công trong các cơ sở sản xuất, xây dựng của các tiểu chủ, của tư sản Pháp. Trưởng thành trong đấu tranh, ý thức chính trị, trình độ giác ngộ giai cấp ngày càng cao, tinh thần đấu tranh cách mạng ngày càng được hun đúc. Trong đội ngũ của Đảng có những người con ưu tú của giai cấp công nhân đã chiến đấu buất khuất, không kể gian lao, tù tội, hy sinh. Trong đó có các đồng chí: Lê Văn Kiệt, Trương Văn Bang, Trương Văn Nhăm là những người con ưu tú nhất từ buổi đầu cách mạng của mảnh đất Chợ Lớn- Tân An.

          Trong giai đoạn chín năm kháng chiến gian lao và anh dũng (1945- 1954), quân và dân Chợ Lớn, Tân An đã đóng góp xương máu làm thất bại cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp ở Đông Dương. Trong thắng lợi chung đó, đội ngũ CNLĐ và tổ chức Công đoàn Chợ Lớn, Tân An rất tự hào về sự đóng góp to lớn của mình. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, của tổ chức Công đoàn các cấp, với tinh thần “thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”, kể từ khi Pháp gây hấn ở Nam bộ (23-9-1945) cho đến ngày toàn quốc kháng chiến (19-12-1946), CNLĐ hai tỉnh Chợ Lớn và Tân An theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc trở thành những công nhân quân giới, thành chiến sĩ giao thông liên lạc, thành quân nhân trong các lực lượng vũ trang và cán bộ nhân viên các cơ quan Đảng, chính quyền, chuyên ngành và đoàn thể nhân dân... Ở vùng tạm chiếm, đội ngũ CNLĐ vẫn hướng về cách mạng, cung cấp nguyên liệu vũ khí, thuốc men, lương thực giúp đỡ kháng chiến, tham gia diệt ác trừ gian, đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ. Biết bao con người yêu quý của giai cấp công nhân và nhân dân lao động đã ngã xuống nơi trận tuyến, hy sinh khi sản xuất vũ khí, tải đạn, cứu thương hoặc trên đường làm nhiệm vụ.

          Trong khói lửa của cuộc chiến tranh khốc liệt, mặc dù bị kẻ địch kềm kẹp, đàn áp, khống chế hết sức dã man nhưng tổ chức Công đoàn ở vùng tạm chiếm vẫn duy trì và phát triển để tập hợp, vận động CNLĐ tham gia kháng chiến. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, của tổ chức Công đoàn, đội ngũ CNLĐ ngày càng phát huy bản chất giai cấp tiên phong, ý thức giác ngộ về quyền lợi giai cấp và dân tộc được nâng cao. Đội ngũ CNLĐ hai tỉnh Chợ Lớn- Tân An (hiện nay là Long An) luôn là lực lượng tiên phong (dù số lượng còn nhỏ bé) trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

          3- Phong trào đấu tranh của công nhân và hoạt động Công đoàn Long An- Kiến Tường trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

          Nối gót thực dân Pháp, đế quốc Mỹ tiến hành xâm lược nước ta, chia cắt 2 miền đất nước. Ở miền Nam, Tỉnh Long An, Kiến Tường là một trong những địa bàn trọng điểm bị địch đánh phá ác liệt. Những năm 1954- 1960 phong trào đấu tranh của công nhân và hoạt động Công đoàn Long An, Kiến Tường đã kiên cường đi từ đấu tranh chính trị tiến lên vũ trang tuyên truyền, đồng khởi giải phóng quê hương. Ở Long An, địch tổ chức “Công đoàn vàng” dưới hình thức nghiệp đoàn tại những khu vực có công nhân tập trung như nghiệp đoàn công nhân dệt, nghiệp đoàn vận tải đường bộ, nghiệp đoàn công nhân khuân vác…Ở Hiệp Hoà, địch nắm lực lượng lao động bằng cách lập ra các hội đạo tỳ có cài những tên tay sai của chúng. Ở Kiến Tường tuy không có công nhân sống tập trung nhưng địch luôn chú ý mua chuộc chia rẽ với thủ đoạn đưa một bộ phận lao động công chức chuyển thành công cụ lũng đoạn phong trào CNLĐ của ta. Trước âm mưu, thủ đoạn đánh phá của địch, năm 1956 Ban chấp hành Công đoàn tỉnh Long An được thành lập do đồng chí Nguyễn Văn Rành (Tư Rành) bí danh Sáu Thắng phụ trách. Ban chấp hành chăm lo công việc củng cố xây dựng tổ chức Công đoàn dưới hình thức nghiệp đoàn để đấu tranh công khai với địch. Vận động phát triển nhiều cơ sở cách mạng ở Hãng đường Hiệp Hoà, Dệt Hoàng Anh, Nghiệp Đoàn vận tải đường bộ…Từ 1961-1964 CNLĐ Long An- Kiến Tường tham gia làm phá sản “chiến tranh đặc biệt” và quốc sách ấp chiến lược của Mỹ- Ngụy. Phong trào đô thị nói chung và phong trào công nhân nói riêng được Đảng đặc biệt quan tâm. Ngày 27/04/1961 Hội Lao động giải phóng miền Nam (sau đổi thành Liên hiệp Công đoàn giải phóng miền Nam) ra đời. Năm 1964 Ban công vận khu 8 được thành lập, đồng chí Tư Nam cán bộ của Tổng Công đoàn được điều về lãnh đạo phong trào Công đoàn ở Long An. Nhiều cán bộ công vận hoạt động ở một số cơ sở bí mật như Hãng dệt Cầu Voi, Nhà máy đường Hiệp Hoà được tổ chức. Trong vận động đấu tranh, Công đoàn đề ra các khẩu hiệu phù hợp với từng vùng, từng địa bàn cụ thể. Tích cực đấu tranh mạnh mẽ với địch, công tác công vận lan rộng ra cả các vùng tôn giáo và ấp dân sinh. Thành tích nổi bật của CNLĐ Long An - Kiến Tường trong thời kỳ chiến tranh đặc biệt là lực lượng công nhân các công binh xưởng tham gia sửa chữa, sản xuất vũ khí đạn dược cung cấp cho lực lượng vũ trang ba thứ quân đánh Mỹ-Ngụy. Từ 1965-1968 CNLĐ tham gia đánh bại chiến tranh cục bộ của Mỹ và tay sai. Cuộc đấu tranh chống âm mưu địch sử dụng nghiệp đoàn “Vàng” diễn ra quyết liệt và đã giành được những thắng lợi quan trọng. Khoảng giữa 1966, theo chủ trương của Đảng, gần 200 cán bộ công nhân Hãng đường Hiệp Hoà bí mật vào nội đô tiếp sức với lực lượng cách mạng ở Sài Gòn chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. CNLĐ Long An và Kiến Tường tham gia chống phá “Bình định” tiến lên tổng tấn công nổi dậy giải phóng quê hương. Trên chiến trường Long An địch tổ chức các cuộc càn quét dữ dội, tăng cường bắt lính, gài công an, mật vụ, cán bộ bình định dùng thủ đoạn chiến tranh tâm lý. Đảng bộ Long An phát động cao trào toàn dân đánh giặc, lãnh đạo giai cấp công nhân, nhân dân lao động đấu tranh liên tục trên các địa bàn, trên các vùng trong tỉnh. Nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn  này là phải nhanh chóng củng cố xây dựng và phát triển tổ chức Công đoàn, đặc biệt là Công đoàn cơ sở, hình thành hệ thống Công đoàn từ dưới lên trên. Ban công vận Tỉnh uỷ vừa chỉ đạo xây dựng cơ sở bí mật vừa chú trọng các tổ chức đấu tranh công khai hợp pháp đòi quyền dân chủ dân sinh. Hàng nghìn CNLĐ tham gia các cuộc biểu tình, bãi công, rãi truyền đơn đấu tranh với địch. Trong cuộc đấu tranh đầy gian khổ đó, đã có nhiều tấm gương  của CNLĐ bám trụ kiên cường, xây dựng chiến hào đánh địch một cách thông minh, sáng tạo lập nên nhiều chiến tích hào hùng và nhiều đồng chí đã hy sinh anh dũng hoặc bị địch bắt tra tấn, tù đày vẫn tiếp tục đấu tranh, giữ tròn khí tiết vì cách mạng, vì nhân dân.

         Từ những năm 1970 trở đi, đội ngũ CNLĐ trong tỉnh mở những đợt đấu tranh mạnh mẽ, trong vùng căn cứ kháng chiến đẩy mạnh công tác vận động thi đua đánh giặc Mỹ xâm lược; tham gia công tác dân công nuôi quân, tải đạn sản xuất và sửa chữa vũ khí ở các công binh xưởng, trong đó công nhân viên xưởng in nêu cao tinh thần thi đua ái quốc phục vụ cho kháng chiến thắng lợi. Ở các vùng địch tạm chiếm vận động xây dựng nhiều cơ sở cách mạng, tiến hành đấu tranh làm hao mòn sinh lực địch, bảo vệ quyền dân chủ, dân sinh và ủng hộ căn cứ kháng chiến, tạo sức mạnh tổng hợp trong đấu tranh tiêu diệt kẻ thù. Mặt khác, CNLĐ trong tỉnh cũng đấu tranh chống địch bắt lính vào những năm 1972-1973 và tình nguyện tham gia quân giải phóng. Thành tích nổi bật của CNLĐ trong thời gian này là anh dũng sẳn sàng chịu đựng mọi gian khổ hy sinh, nuôi chứa cán bộ, cất giữ truyền đơn, vũ khí trong nhà mình, theo dõi tình hình cung cấp tin tức cho lực lượng vũ trang giải phóng dân tộc tiêu diệt địch. Theo sự chỉ đạo của Trung ương cục, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Long An họp vào cuối tháng 02/1973 đã có chủ trương đẩy mạnh tiến công toàn diện, phát huy thế mạnh của chiến tranh nhân dân bằng phương thức “Hai chân ba mũi”. Được quần chúng che chở, bảo vệ nên Ban công vận vẫn bám được nội ô và móc nối xây dựng cơ sở trong CNLĐ ở nhà máy đèn, máy nước, hãng dệt, bến xe ... được giữ vững và hoạt động có hiệu quả. Đầu năm 1975 tình hình trên chiến trường ngày càng có lợi cho ta, thế và lực của ta ngày càng mạnh. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, CNLĐ Long An - Kiến Tường đã có những đóng góp hết sức to lớn, kết hợp với sự nổi dậy của công nhân bên trong và nông dân ngoại thành, lực lượng vũ trang đã chiếm thị xã, thị trấn, tiếp nhận sự đầu hàng của ngụy quân, ngụy quyền. CNLĐ Long An góp phần trong việc bảo toàn kho tàng, bến bãi, giữ gìn nhà máy, công sở, trường học, chợ búa, bệnh viện…, đồng thời tích cực đấu tranh chống bọn chủ tẩu tán tài sản, phá hoại máy móc và tham gia truy quét địch. Từ đây CNLĐ Long An bắt tay vào xây dựng một xã hội mới trong độc lập tự do. Bằng những thành tích hoạt động chiến đấu của mình, bằng sự chịu đựng gian khổ hy sinh CNLĐ Long An góp phần xứng đáng làm nên trang sử vẻ vang trên quê hương Long An “Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc”

         4- Phong trào công nhân lao động và hoạt động Công đoàn Long An thời đất nước hoà bình thống nhất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

         Ngay sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng tiếp nối truyền thống vẻ vang của những chiến sĩ Công hội đỏ, những CNLĐ, cán bộ công vận đã anh dũng chiến đấu trong 02 cuộc chiến tranh. Công đoàn Long An đã phát động các phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua 03 điểm cao và 03 cải tiến thu hút đông đảo CNVC -LĐ tham gia. Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, thực hành tiết kiệm với mục tiêu “Năng suất- chất lượng- hiệu quả”, phong trào “học tập và nhân điển hình tiên tiến” đến phong trào thi đua “lao động giỏi, lao động sáng tạo”…Đã được CNVC- LĐ tích cực hưởng ứng. Cũng từ những năm đầu 1980 chính trong lực lượng CNVC- LĐ Long An đã đề xuất nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, trong đó có cải tiến lưu thông phân phối tạo bước đột phá cho Long An đi đầu cả nước xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp. Từ năm 1986 Long An cùng cả nước thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, thời gian này giai cấp công nhân trong tỉnh không ngừng phát triển và nâng cao về chất lượng. Trải qua 8 lần đại hội, tính đến nay toàn tỉnh có 14 Liên đoàn Lao động huyện, TP, 7 Công đoàn ngành và 1.722 CĐCS với 123.353 đoàn viên trên tổng số 162.802 CNVC-LĐ (nơi có tổ chức công đoàn), trong đó khu vực ngoài Nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài là  452 CĐCS và  đoàn viên đạt 84.623  ĐV. Qua phong trào có nhiều cá nhân tiêu biểu trưởng thành, đó là những anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua, cán bộ quản lý giỏi, nhà giáo, thầy thuốc ưu tú, những cán bộ khoa học, kỹ sư, công nhân lành nghề, thợ bậc cao… đã đóng góp một phần công sức vào quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá tỉnh nhà.

         Hiện nay Long An là thành viên của vùng kinh tế trọng điểm các tỉnh phía Nam. Toàn tỉnh có 5.758doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn 108.572 tỷ đồng, 417 dự án có vốn đầu trực tiếp nước ngoài với tổng vốn 3.500triệu USD, trong đó có 170 dự án đi vào hoạt động với tổng vốn 1.750 triệu USD. Lực lượng CNVC-LĐ không ngừng tăng lên, ước khoảng trên 200.000 người. Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường, quan hệ lao động diễn biến ngày càng phức tạp, vì vậy nhu cầu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVC-LĐ càng trở nên bức xúc. Mặt khác, đa số CNLĐ tỉnh nhà xuất thân từ con em nông dân, chưa qua đào tạo nghề, ý thức tổ chức kỹ luật, tác phong công nghiệp chưa cao. Đây cũng là những thách thức lớn đối với tổ chức Công đoàn Long An. Trước tình hình này, Công đoàn Long An đã và đang tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiêm vụ  xây dựng giai cấp công nhân theo tinh thần nội dung Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Trung ương  Đảng lần thứ sáu- khóa X “về  xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Trong đó, tập trung tuyên truyền, giáo dục CNLĐ nâng cao giác ngộ giai cấp, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong công nghiệp, nâng cao trình độ học vấn, kỷ năng nghề nghiệp để thật sự là những người lao động tiên tiến, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Ngoài ra, tăng cường phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh là yếu tố quyết định sự sống còn của tổ chức Công đoàn.

         5- Kết luận

          Nếu lấy mốc năm 1921, thành lập Nhà máy đường Hiệp Hoà là điểm khởi đầu  của sự hình thành đội ngũ CNLĐ, thì đến nay đội ngũ công nhân lao động Long An đã trải qua 90 năm hình thành, tồn tại, đấu tranh và phát triển. Trong các thời kỳ lịch sử, CNVC-LĐ Long An luôn thể hiện rõ ý chí cách mạng của mình và hoàn thành sứ mệnh được lịch sử giao phó. Trong quá trình hình thành và phát triển phong trào CNLĐ và Công đoàn Long An đã lập nên nhiều chiến tích huy hoàng, những bài học kinh nghiệm về tìm tòi, thử nghiệm, vận dụng đường lối của Đảng để tập hợp, đoàn kết mọi lực lượng nhằm góp phần đưa sự nghiệp cách mạng chung của cả nước đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

         Trong bối cảnh chung diễn biến cách mạng cả nước, trên những chặn đường đấu tranh đã qua, phong trào CNLĐ Long An có những nét nổi bật sau:

         Thứ nhất: Đội ngũ CNLĐ Long An ra đời trước giai cấp tư sản trong nước, tuy không đông nhưng do phần lớn xuất thân từ nông dân nên có mối quan hệ hữu cơ lâu đời và chặt chẽ với giai cấp nông dân. Nông dân Long An vốn có truyền thống yêu nước quật cường, chống giặc ngoại xâm, có những thủ lĩnh của phong trào yêu nước đã đi vào lịch sử như Trương Định, Nguyễn Trung Trực, Thủ Khoa Quân, Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Quá…Do vậy, ngay từ khi hình thành đội ngũ, CNLĐ Long An đã có sẵn trong mình những tinh hoa truyền thống yêu nước. Và cũng do vậy nên trong quá trình phát triển, trưởng thành của phong trào CNLĐ và Công đoàn Long An luôn gắn liền với tiến trình đi lên của phong trào yêu nước và cách mạng của quân và dân trong tỉnh, nhất là từ khi có Đảng Cộng sản lãnh đạo. Do vậy, những mốc phát triển thắng lợi của phong trào CNLĐ và hoạt động Công đoàn Long An qua các thời kỳ cách mạng như: Cách mạng tháng Tám, kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ và hơn ba mươi năm xây dựng, bảo vệ Tổ quốc đều gắn bó chặt chẽ với phong trào cách mạng chung của nhân dân Long An.

         Phong trào CNLĐ Long An chẳng những là một bộ phận không thể tách rời của phong trào cách mạng chung trong tỉnh mà trong các thời kỳ cách mạng luôn giữ vị trí nồng cốt, đi đầu góp phần tạo dựng nên những thắng lợi chung của địa phương. Điều này thể hiện rất rõ ngay từ những năm đầu cách mạng, tổ chức Công hội ở  Tân An - Chợ Lớn đã ra đời rất sớm. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, tổ chức Công hội (sau đó là ái hữu, nghiệp đoàn, Công nhân cứu quốc) đã có nhiều đóng góp tích cực vào sự nghiệp đấu tranh, tự nguyện rời khỏi thành phố, quê hương vào bưng biền xây dựng công binh xưởng để sản xuất vũ khí đánh giặc. Dù ở công xưởng hay trên trận tuyến giáp mặt với quân thù, đội ngũ CNLĐ Long An luôn phát huy tinh thần yêu nước cách mạng, sẵn sàng chịu đựng gian khổ hy sinh, thể hiện rõ tính tiên phong của giai cấp công nhân vì mục tiêu cao cả là giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp. Dù bọn đế quốc và tay sai có trăm mưu ngàn kế để đầu độc, lũng đoạn, chia rẽ như bày ra Nghiệp Đoàn “ Vàng”, hữu sản hoá công nhân, thuyết hiện sinh... nhưng CNLĐ Long An không hề mơ hồ suy xuyển… Trong 30 năm với hai cuộc kháng chiến cứu nước khắp trên các trận tuyến ác liệt ở Long An đâu đâu cũng có mặt của những người con ưu tú của giai cấp công nhân. Họ trực tiếp cầm súng, tải thương, sản xuất, sữa chữa vũ khí…Bằng  những hoạt động dũng cảm hy sinh vô bờ bến của mình, CNLĐ Long An đã góp phần xứng đáng tô đậm truyền thống Long An “ trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc”. Tất cả những truyền thống tốt đẹp được tạo dựng trong kháng chiến đã được vận dụng phát huy một cách sáng tạo và đưa đến đỉnh cao ở thời kỳ hoà bình cùng cả nước xây dựng  chủ nghĩa xã hội.

         Thứ hai: Phong trào CNLĐ Long An ở bất kỳ thời điểm lịch sử nào cũng đều diễn ra trong một hoàn cảnh không giống các tỉnh khác ở đồng bằng sông Cửu Long. Bởi vì, Long An có vị trí như một vòng cung bao bọc phía Tây và phía Nam thành phố Hồ Chí Minh vắt ngang lãnh thổ từ biên giới Campuchia ra đến cửa sông Soài Rạp theo trục tây bắc- đông nam, lại có đường quốc lộ số 01 xuyên qua…Với đặc điểm vị trí như vậy nên phong trào CNLĐ Long An qua các thời kỳ cách mạng có mối liên kết chặt chẽ với phong trào CNLĐ Thành phố Hồ Chí Minh- được tiếp sức cả về tình cảm và vật chất của CNLĐ ở thành phố công nghiệp và dịch vụ thương mại này và cũng sẳn sàng chia ngọt sẻ bùi với CNLĐ thành phố. Chính điều này đã tạo ra một hoàn cảnh đặc biệt đối với phong trào công nhân lao động Long An. Là vị trí cửa ngõ mở thông xuống miền Tây rồi sang Campuchia nên trong suốt hai cuộc chiến tranh, Long An luôn là một địa bàn ác liệt, phức tạp. Do vậy, muốn tồn tại và phát triển, CNLĐ và nhân dân Long An phải có một tiềm năng mạnh, một ý chí lớn và tính tự chủ cao trong mọi tình huống. Điều này được thể hiện đậm nét, sinh động trên nhiều khía cạnh và đã được cô đúc, bồi đắp, để trở thành truyền thống đặc sắc của Long An về tinh thần tự chủ, sáng tạo trong hơn 30 năm hoà bình xây dựng và đổi mới.

         Nét nổi bật thứ ba: Càng khó khăn, gian khổ, CNLĐ Long An càng tỏ rõ tinh thần đoàn kết tương thân tương ái trong cuộc sống, trong chiến đấu và lao động, xây dựng quê hương, đất nước. Thực tiễn cho thấy trong suốt quá trình ra đời, tồn tại, đấu tranh và phát triển, CNLĐ Long An cũng như cả nước luôn luôn phải đương đầu với muôn vàn thử thách khó khăn. Mỗi bước trưởng thành, mỗi thắng lợi thu được đều phải trả một giá đắt của cả một quá trình bền bỉ phấn đấu vượt lên khó khăn phức tạp, trong đó có cả những khó khăn chủ quan và khách quan đem lại. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, do địa bàn Long An rất quan trọng, nhưng lại bất lợi cho ta vì quốc lộ 4 (nay là quốc lộ 1A) chia cắt tỉnh thành hai phần tây bắc và đông nam lộ, hai con sông Vàm Cỏ Đông và Vàm Cỏ Tây. Khai thác triệt để những thuận lợi về địa lý nói trên, kẻ địch phát huy tối đa tác dụng các phương tiện cơ giới hiện đại mà chúng có để đánh phá, kềm kẹp ngăn chặn sự phát triển của phong trào cách mạng tại tỉnh Long An. Hơn thế, do nằm bao lấy cửa ngõ phía Tây và Nam Sài Gòn nên kẻ địch dễ có điều kiện theo dõi đánh phá. Về phía ta, Long An lại là vị trí đứng chân để tiến vào trung tâm Sài Gòn và là hậu cứ rút từ Sài Gòn ra, do vậy nên đòi hỏi CNLĐ và nhân dân Long An phải tìm mọi cách thích ứng để tồn tại và giữ vững, phát triển được phong trào. Tất cả những điều đó đã cắt nghĩa tính bền bỉ khắc phục khó khăn tạo thành truyền thống của phong trào CNLĐ Long An.

         Gần 40 năm xây dựng và bảo vệ quê hương xã hội chủ nghĩa, thực chất cũng là cả một quá trình đương đầu khắc phục và chiến thắng từng bước những thử thách gay gắt của lạc hậu, đói nghèo, những tàn dư nộc độc của chủ nghĩa thực dân mới để lại và của cả thế lực thù địch mới hàng ngày, hàng giờ gây ra để từ đó xây dựng, khẳng định cái mới trong đời sống  kinh tế - xã hội.

         Tóm lại, nhờ có truyền thống đoàn kết, tinh thần chịu đựng và khắc phục khó khăn nên dù trong hoàn cảnh nào  qua các thời kỳ lịch sử và đứng trước những thời điểm có tính quyết định của cách mạng, phong trào CNVC- LĐ Long An đều được giữ vững và tạo ra được những bước phát triển nhảy vọt, khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong phong trào chung của giai cấp công nhân và lao động cả nước. Từ khi ra đời và hoạt động, phong trào công đoàn Long An đã liên tục trưởng thành nhanh chóng về mọi mặt, thể hiện những bài học lịch sử địa phương như sau đây:

         1- Luôn luôn bám sát đường lối, chủ trương của Đảng để triển khai mọi mặt công tác theo chức năng của tổ chức Công đoàn. Do vậy, nên hoạt động của Công đoàn Long An từ khi ra đời đến nay không mắc phải những sai lầm lệch lạc về mục tiêu và phương hướng hành động. Trong các thời kỳ cách mạng Công đoàn Long An dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tìm chọn những phương thức và nội dung hoạt động thích hợp để tập hợp CNVC-LĐ, triển khai các phong trào hành động do Đảng đề ra. Trong quá trình hoạt động, Công đoàn Long An có tính chủ động, sáng tạo trong vận động tuyên truyền giáo dục CNLĐ phù hợp với trình độ, điều kiện, hoàn cảnh, yêu cầu của từng giai đoạn lịch sử. Nhờ vậy đã động viên phát huy được sức mạnh của năng lực sáng tạo của CNLĐ phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ cách mạng. Đặc biệt trong suốt hai cuộc kháng chiến, công tác công vận hoà quyện chặt chẽ với công tác dân vận trên từng địa bàn cụ thể. Do vậy, đã đưa phong trào CNVC-LĐ gắn chặt được với phong trào cách mạng chung của tỉnh. Đây là một bài học thành công nổi bật của tổ chức Công đoàn Long An về xây dựng thực lực cách mạng của mình trong khối đại đoàn kết dân tộc.

         2- Tổ chức Công đoàn Long An từ khi ra đời và hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chú trọng gắn liền việc chỉ đạo các phong trào hành động của CNVC-LĐ với việc giáo dục xây dựng đội ngũ những người công nhân lao động mới.

         Ngay trong cuộc cách mạng dân tộc dân chủ, thông qua việc tổ chức hoạt động, hướng dẫn CNVC-LĐ đấu tranh đòi quyền lợi dân sinh dân chủ, tiến lên đấu tranh chống đế quốc thực dân và phong kiến tay sai, Công đoàn Long An đã từng bước giáo dục nâng cao ý thức giác ngộ dân tộc xuất phát từ chủ nghĩa yêu nước rồi đi đến giác ngộ giai cấp cho CNLĐ. Trong thời kỳ hoà bình, cùng cả nước xây dựng chủ nghĩa xã hội, Công đoàn Long An đã kết hợp chặt chẽ việc chỉ đạo các phong trào thi đua lao động với tuyên truyền giáo dục xây dựng rèn luyện người lao động mới, đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực trong đời sống kinh tế, xã hội…Từ đó bồi dưỡng nâng cao nhận thức, thái độ lao động, lối sống và phong cách lao động mới, góp phần quan trọng đưa sự nghiệp cách mạng vượt qua những khó khăn thử thách.

         3- Công đoàn Long An tuy ra đời và hoạt động ở một tỉnh nông nghiệp, nhưng ngay từ đầu thành lập và trải qua các quá trình phát triển của cách mạng, Công đoàn Long An vẫn xác lập được vị trí và vai trò cách mạng của mình trong phong trào cách mạng chung toàn tỉnh. Hệ thống Công đoàn Long An ngày càng được hoàn thiện về tổ chức theo cơ chế mới và nhờ vậy trở thành trung tâm tập hợp đoàn kết CNVC-LĐ, triển khai các phong trào thi đua lao động sản xuất. Đến nay, Công đoàn Long An đã trở thành tổ chức chính trị, xã hội rộng rãi, đại diện cho tiếng nói nguyện vọng, quyền lợi của công nhân viên chức và lao động. Công đoàn Long An thực sự là tổ chức chính trị tin cậy nòng cốt của Đảng và là chổ dựa vững chắc của chế độ mới.

         Tuy nhiên, bên cạnh những cố gắng, những ưu điểm nổi bật, tổ chức Công đoàn Long An cũng còn bộc lộ những hạn chế, thiếu sót.

       Trong con người công nhân và lao động thành thị cả nước ta cũng như ở Long An có nhiều đặc trưng hấp thụ từ giai cấp nông dân, cho nên bên cạnh sự vững bền, kiên định…có nhược điểm cần đặc biệt quan tâm- nhất là trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội: Tư duy khoa học hạn chế, tinh thần chăm học, cầu tiến, ý thức và khả năng nghiên cứu linh hoạt, sáng tạo chưa nhanh nhạy, ý thức chủ động và tác phong công nghiệp chưa cao trong phát hiện  và đấu tranh khắc phục trì trệ…

         Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, cán bộ Công đoàn, công vận phần lớn là những đảng viên CNVC-LĐ trung kiên, dũng cảm hăng  hái kiên cường, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cao cả là giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp. Nhưng do hoàn cảnh của chiến tranh nên việc đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận, trình độ nghiệp vụ và văn hoá chưa được chú ý đúng mức. Do vậy, khi chuyển từ chiến tranh sang hoà bình, nhiều cán bộ Công đoàn đã tỏ ra chậm thích nghi, hiệu quả công tác giảm sút, dẫn đến một bộ phận phải rời bỏ trận địa công tác mới…Từ đó có sự hẫng hụt về cán bộ Công đoàn. Mặc dù khi đất nước thống nhất, nhiều công nhân ưu tú đã được tuyển chọn bồi dưỡng, đào tạo để trở thành cán bộ Công đoàn. Nhưng so với yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá, một bộ phận cán bộ Công đoàn vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu đổi mới của đất nước. Hơn thế, do cơ chế chính sách, còn có nhiều điểm thiếu công bằng khiến nhiệt tình của cán bộ Công đoàn giảm sút.

        Tất cả những nét truyền thống tốt đẹp và các mặt thiếu sót, hạn chế nói trên của phong trào CNLĐ và hoạt động Công đoàn Long An đã trở thành những bài học sống động, quý báu cho phong trào Công đoàn  Long An trong quá trình thực hiện sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh CNH- HĐH hiện nay. Nhìn lại những chặng đường lịch sử đã qua, mỗi CNVC-LĐ, đoàn viên Công đoàn tỉnh Long An đều có thể tìm thấy cho mình những đều bổ ích, từ đó ra sức vươn lên hoàn thành sứ mệnh to lớn trong giai đoạn cách mạng mới../