Thứ Bảy,22/01/2022 |  
CÔNG NHÂN, VIÊN CHỨC, LAO ĐỘNG CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19, NGHIÊM TÚC THỰC HIỆN 5K

Liên kết website

  Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
-------------------------------------------
  Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ
-------------------------------------------
  Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
------------------------------------------- 
  Cổng Thông tin Điện tử Long An 
Album hình ảnh


Video clip

Ban chấp hành

BAN CHẤP HÀNH

 
 NGUYỄN VĂN QUÍ
 CHỦ TỊCH  LĐLĐ TỈNH LONG AN
    Ngày sinh: 01/01/1966
    Quê quán: Mỹ Yên, Bến Lức, Long An
    Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị
    Trình độ chính trị: Cao cấp
    Điện thoại:  - Cơ quan: 02723.825.839
                         - Di động: 0983.538.553

 

HỒ VĂN XUÂN
 PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC LĐLĐ TỈNH

    Ngày sinh

: 12/10/1977
    Quê quán: Đức Hòa, Long An
    Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị
    Trình độ chính trị: Cao cấp
    Điện thoại:  - Cơ quan: 02723.787.578
                         - Di động: 0909.301.160

 

LÊ THỊ THU CÚC
PHÓ CHỦ TỊCH LĐLĐ TỈNH
   Ngày sinh: 12/11/1970
   Quê quán: Châu Thành, Long An
   Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
   Trình độ chính trị: Cao cấp
   Điện thoại: - Cơ quan: 02723.679.678
                       - Di động: 0918.295.484


 
PHẠM THỊ QUYÊN
PHÓ CHỦ TỊCH LĐLĐ TỈNH
   Ngày sinh: 10/11/1975
   Quê quán: Giồng Trôm, Bến Tre
   Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
   Trình độ chính trị:  Cao cấp
   Điện thoại: - Cơ quan: 02723.787.478
                       - Di động: 0919.884.099


 

NGUYỄN KIM THÂN
UV.BTV - TRƯỞNG BAN TG-NC LĐLĐ TỈNH
    Ngày sinh: 15/02/1969
    Quê quán: Châu Thành, Long An
    Trình độ chuyên môn: Cử nhân lịch sử
    Trình độ chính trị: Cao cấp
    Điện thoại: - Cơ quan: 02723.826.128
                        - Di động: 0918.781.510


 
 ĐẶNG THỊ THU VÂN
UV.BTV - TRƯỞNG BAN TÀI CHÍNH LĐLĐ TỈNH
    Ngày sinh: 10/9/1972
    Quê quán: Cai Lậy, Tiền Giang
    Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
    Trình độ chính trị: Cao cấp
     Điện thoại: - Cơ quan: 02723.828.068
                         - Di động: 0909.202.799


 
 NGUYỄN TRƯỜNG CHINH
UV.BTV - TRƯỞNG BAN CSPL LĐLĐ TỈNH
    Ngày sinh: 25/9/1972
    Quê quán: Châu Thành, Long An
    Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD
    Trình độ chính trị: Cao cấp
    Điện thoại: - Cơ quan: 02723.837.195
                        - Di động: 0903.307.600


 
NGÔ THỊ BÍCH HUỆ
UV.BTV - TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC LĐLĐ TỈNH
   Ngày sinh: 31/3/1979
   Quê quán: Châu Thành, Long An
   Trình độ chuyên môn: Cử nhân KH - TH
   Trình độ chính trị: Cao cấp
   Điện thoại: - Cơ quan: 02723.837.194
                       - Di động: 0914.710.798

 
  NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN
UV.BTV - CHÁNH VĂN PHÒNG LĐLĐ TỈNH
     Ngày sinh: 27/9/1980
    Quê quán: Cần Đước, Long An
    Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xã hội học
    Trình độ chính trị: Trung cấp
    Điện thoại: - Cơ quan: 02723.837.192
                        - Di động: 0792.811.025

 
 TRƯƠNG TRẦN QUỐC
UV.BTV - CHỦ NHIỆM UBKT LĐLĐ TỈNH
     Ngày sinh: 01/02/1981
    Quê quán: Bến Lức, Long An
    Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD
    Trình độ chính trị: Cao cấp
    Điện thoại: - Cơ quan: 02723.837.195
                        - Di động: 0908.988.101
BÙI THỊ NGỌC TRANG
UV.BTV - CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CÁC KCN
    Ngày sinh: 31/12/1969
    Quê quán: Mỹ Nhơn, Ba Tri, Bến Tre
    Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
    Trình độ chính trị: Cao cấp
    Điện thoại: - Cơ quan: 02723.525.237
                        - Di động: 0388.441.485


 
 CAO QUỐC HÒA
UV.BCH - CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC 
    Ngày sinh: 05/8/1984
    Quê quán: Châu Thành, Long An
    Trình độ chuyên môn: Đại học CN QTKD
    Trình độ chính trị: Trung cấp
    Điện thoại: - Cơ quan: 02723.838.206
                        - Di động: 0982.990.018

 
 NGUYỄN ANH THƯ
UV.BTV - CHỦ TỊCH LĐLĐ HUYỆN BẾN LỨC
    Ngày sinh: 07/12/1980
    Quê quán: An Thạnh, Bến Lức, Long An
    Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
    Trình độ chính trị: Cao cấp
    Điện thoại: - Cơ quan: 02723.638.275
                       - Di động: 0907.060.313


 
 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH
UV.BTV - CHỦ TỊCH LĐLĐ HUYỆN ĐỨC HÒA
    Ngày sinh: 1984
    Quê quán: Đức Hòa, Long An
    Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
    Trình độ chính trị: Cao cấp
    Điện thoại: - Cơ quan: 02723.854.217
                       - Di động: 0937.454.627

 
 NGUYỄN PHƯỚC ĐẠT
UV.BCH - CHỦ TỊCH LĐLĐ TP. TÂN AN
    Ngày sinh: 1975
    Quê quán: Tân An, Long An
    Trình độ chuyên môn: Cử nhân
    Trình độ chính trị: Cao cấp
    Điện thoại: - Cơ quan: 02723.821.082                                    - Di động:  0907.458.827


 
VÕ HỮU PHƯỚC
UV.BCH - CHỦ TỊCH LĐLĐ H. CẦN GIUỘC
    Ngày sinh: 1983
    Quê quán: Cần Giuộc, tỉnh Long An
    Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
    Trình độ chính trị: Cao cấp
    Điện thoại: - Cơ quan: 02723.874.258
                                    - Di động: 0941.884.777


 
NGUYỄN THỊ TUYẾT VÂN
UV.BCH - PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG LĐLĐ TỈNH
    Ngày sinh: 14/6/1969
    Quê quán: Tân Trụ, Long An
    Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
    Trình độ chính trị: Cao cấp
    Điện thoại: - Cơ quan: 02723.826.128
                        - Di động: 0919.233.988


 
 VÕ THỊ THU THẢO
UV.BCH - PHÓ BAN TG-NC LĐLĐ TỈNH
    Ngày sinh: 11/8/1985
    Quê quán: Châu Thành, Long An
    Trình độ chuyên môn: Đại học CN QTKD
    Trình độ chính trị: Cao cấp
    Điện thoại:  - Cơ quan: 02723.837.193
                         - Di động: 0988.383.813

 
                    NGUYỄN THÁI HÒA
UV.BCH - PHÓ BAN TÀI CHÍNH LĐLĐ TỈNH
    Ngày sinh: 08/10/1981
    Quê quán: Châu Thành, Long An
    Trình độ chuyên môn: Đại học CN QTKD
    Trình độ chính trị: Trung cấp
    Điện thoại: - Cơ quan: 02723.828.068
                        - Di động: 0937.177.772


 
 LÊ VĂN ẨN
UV.BCH - PHÓ BAN CSPL LĐLĐ TỈNH
    Ngày sinh: 25/3/1968
    Quê quán: Tân Phước, Tiền Giang
    Trình độ chuyên môn: Cử nhân QTKD
    Trình độ chính trị: Trung cấp
    Điện thoại: - Cơ quan: 3.838.206
                        - Di động: 0988.868.164ĐOÀN THỤY TRÚC CHÂU
UV.BCH - PHÓ BAN CSPL LĐLĐ TỈNH
    Ngày sinh: 09/5/1985
    Quê quán: Tân Trụ, Long An
    Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD
    Trình độ chính trị: Trung cấp
    Điện thoại:  - Cơ quan: 02723.838.206
                         - Di động: 0919.853.788
NGUYỄN HẢI ĐĂNG
UV.BCH - PHÓ CHỦ TỊCH CĐ CÁC KCN
    Ngày sinh: 25/5/1985
    Quê quán: Cần Đước, Long An
    Trình độ chuyên môn: Kỹ sư BH Lao động
    Trình độ chính trị: Cao cấp
    Điện thoại: - Cơ quan: 02723.525.236
                        - Di động: 0392.648.789

 
NGUYỄN NGỌC THIỆN
UV.BCH - CHỦ TỊCH CĐN GIÁO DỤC
   Ngày sinh: 1973
   Quê quán: Châu Thành, Long An
   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý GD
   Trình độ chính trị: Cao cấp
   Điện thoại: - Cơ quan: 02723.829.983
                      - Di động: 0983.797.499


NGUYỄN HOÀNG UYÊN
UV.BCH - CHỦ TỊCH CĐN Y TẾ
   Ngày sinh: 1976
   Quê quán: Tân Trụ, Long An
   Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ CN QLBV
   Trình độ chính trị: Trung cấp
   Điện thoại: - Cơ quan: 02723.824.173
                      - Di động: 0909.676.069


NGUYỄN THỊ BÍCH TUYỀN
UV.BCH - CHỦ TỊCH LĐLĐ H. TÂN TRỤ
    Ngày sinh: 1980
    Quê quán: Tân Trụ, Long An
    Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội học
    Trình độ chính trị: Cao cấp (đang học)
    Điện thoại: - Cơ quan: 02723.867.426                                    - Di động: 0385.747.596


NGUYỄN THỊ THU TÂM
UV.BCH - CHỦ TỊCH LĐLĐ H. THỦ THỪA

    Ngày sinh: 22/4/1975

    Quê quán: Thủ Thừa, Long An
    Trình độ chuyên môn: Cử nhân C/tác XH
    Trình độ chính trị: Cao cấp
    Điện thoại: - Cơ quan: 02723.865.359
                        - Di động: 0949.281.909

 
 VÕ THỊ TRONG
UV.BCH - CHỦ TỊCH LĐLĐ H. CHÂU THÀNH

    Ngày sinh: 1977

    Quê quán: Châu Thành, Long An
    Trình độ chuyên môn: Đại học Sinh Nông
    Trình độ chính trị: Cao cấp
    Điện thoại: - Cơ quan: 02723.877.831
                        - Di động: 0979.760.353


ĐẶNG VĂN HÙNG
UV.BCH - CHỦ TỊCH LĐLĐ H. CẦN ĐƯỚC
   Ngày sinh: 10/01/1962
   Quê quán: Cần Đước, Long An
   Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa
   Trình độ chính trị: Cao cấp
   Điện thoại:  - Cơ quan: 02723.714.868
                        - Di động: 0903.311.593


TRẦN VĂN CƯƠNG
UV.BCH - CHỦ TỊCH LĐLĐ H. ĐỨC HUỆ
   Ngày sinh: 22/12/1967
   Quê quán: Đức Huệ, Long An
   Trình độ chuyên môn: Cử nhân (XD Đảng và CQ)
   Trình độ chính trị: Cao cấp
   Điện thoại:  - Cơ quan: 02723.854.214
                        - Di động: 

NGUYỄN VĂN CHÍNH
UV.BCH - CHỦ TỊCH LĐLĐ H. TÂN THẠNH

     Ngày sinh

: 15/9/1971
    Quê quán: Tân Thạnh, Long An
    Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
    Trình độ chính trị: Cao cấp
    Điện thoại: - Cơ quan: 02723.941.459
                        - Di động: 0983.894.219TRẦN VĂN THÔNG
UV.BCH - CHỦ TỊCH LĐLĐ H. THẠNH HÓA

    Ngày sinh

: 1965
    Quê quán: Bến Lức, Long An
    Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư Phạm
    Trình độ chính trị: Cao cấp
    Điện thoại: - Cơ quan: 02723.857.245
                        - Di động: 0914.405.815

NGUYỄN THÀNH HƯNG
UV.BCH - CHỦ TỊCH LĐLĐ H. TÂN HƯNG

    Ngày sinh

: 17/7/1965
    Quê quán: Tân Hưng, Long An
    Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội học
    Trình độ chính trị: Cao cấp
    Điện thoại: - Cơ quan: 02723.862.474
                        - Di động: 0834.212.111DANH VĂN HOÀNG
UV.BCH - CHỦ TỊCH LĐLĐ H. VĨNH HƯNG
    Ngày sinh: 1965
    Quê quán: Tân Hưng, Long An
    Trình độ chuyên môn: Cử nhân XHH
    Trình độ chính trị: Cao cấp
    Điện thoại: - Cơ quan: 02723.847.348
                        - Di động: 0817.999.079

 
ĐÀO VĂN HÙNG
UV.BCH - CHỦ TỊCH LĐLĐ TX KIẾN TƯỜNG
    Ngày sinh: 27/11/1962
    Quê quán: 
    Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học
    Trình độ chính trị: Cao cấp
    Điện thoại: - Cơ quan: 02723.841.256
                        - Di động: 0917.111.292

 
 NGUYỄN VĂN KHẢI
UV.BCH - CHỦ TỊCH CĐCS CTY TNHH GIẦY CHINGLUH VN

    Ngày sinh

: 08/5/1981
    Quê quán: An Nhơn Tây, Củ Chi, TP. HCM
    Trình độ chuyên môn: Trung cấp Chuyên
    ngành Công nghệ giày da
    Trình độ chính trị:
    Điện thoại: 0986.166.149NGUYỄN THỊ LỆ CHI
UV.BCH - CHỦ TỊCH CĐCS CTY  TNHH GIÀY FULUH VN

    Ngày sinh

: 19/12/1971
    Quê quán: Huyện Cần Giuộc, Long An
    Trình độ chuyên môn: Học phần CĐ
    Trình độ chính trị: 
    Điện thoại: 0908.383.985


LÊ TRANG KIM DUNG
UV.BCH - PHÓ CHỦ TỊCH CĐCS CTY TNHH LELONG VN

    Ngày sinh

: 30/9/1981
    Quê quán: Châu Thành, Long An
    Trình độ chuyên môn: TC kế toán DN
    Trình độ chính trị: 
    Điện thoại: 0919.593.793


PHAN THỊ THU HIỀN
UV.BCH - CHỦ TỊCH CĐCS CP MXK LONG AN

    Ngày sinh

1980
    Quê quán: Huyện Vĩ An, tỉnh Phú Yên
    Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại ngữ
    Trình độ chính trị: Trung cấp
    Điện thoại: 0848.723.355

 
TRẦN MINH CHIẾN
UV.BCH - CHÁNH VĂN PHÒNG SỞ TÀI CHÍNH

    Ngày sinh

: 15/10/1975
    Quê quán: Châu Thành, Long An
    Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
    Trình độ chính trị: Cao cấp
    Điện thoại: - Cơ quan: 02723.833.753
                                    


 
NGUYỄN HỒNG MAI
UV.BCH - GIÁM ĐỐC SỞ LĐ, TB & XH

   Ngày sinh: 15/10/

1975
   Quê quán: Cần Giuộc, Long An
   Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngữ văn
   Trình độ chính trị: Cao cấp
   Điện thoại: LÊ THÀNH LIẾP
UV.BCH - PHÓ GIÁM ĐỐC BHXH TỈNH

    Ngày sinh

: 19/5/1964
    Quê quán: Huyện Cần Đước, Long An
    Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế
    Lao động
    Trình độ chính trị: Cao cấp
    Điện thoại: - Cơ quan: 02723.526.146
                        - Di động: 0906.994.487


VÕ NGỌC ĐỈNH
UV.BCH - PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ KH VÀ ĐT

    Ngày sinh

: 1964
    Quê quán: Thủ Thừa, Long An
    Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế,
    Kỹ sư Cơ khí
    Trình độ chính trị: Cao cấp
    Điện thoại: 0918.208.769


HỒ THỊ DIỆP THÚY
UV.BCH - PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ KH & CN

    Ngày sinh

: 25/8/1974
    Quê quán: Long An
    Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Hệ thống
    Thông tin Địa lý
    Trình độ chính trị: Cao cấp
    Điện thoại: - Cơ quan: 3.826.249
                        - Di động: 0919.105.814


 NGUYỄN THỊ THỦY
UV.BCH - PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ VH, TT & DL

    Ngày sinh

1967
    Quê quán: Cần Đước, Long An
    Trình độ chuyên môn: Cử nhân QLVH
    Trình độ chính trị: Cao cấp
    Điện thoại: 0989.671.157


NGUYỄN THỤY THẮM
UV.BCH - PHÓ CHỦ TỊCH HỘI LHPN TỈNH

   Ngày sinh

1974
   Quê quán: Cần Đước, Long An
   Trình độ chuyên môn: Cử nhân SP, Cử nhân
   QL HCNN
   Trình độ chính trị: Cao cấp
   Điện thoại: 0911.401.166

UV.BCH- PHÓ CHỦ TỊCH CĐ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP  
    Ngày sinh: 25/5/1985
    Quê quán: Cần Đước, Long An
    Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Bảo hộ Lao động
    Trình độ chính trị: Sơ cấp
    Điện thoại:  - Cơ quan: 38.525.236
                       - Di động: 01692.648.789
NGUYỄN HẢI ĐĂNG
UV.BCH- PHÓ CHỦ TỊCH CĐ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP  
    Ngày sinh: 25/5/1985
    Quê quán: Cần Đước, Long An
    Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Bảo hộ Lao động
    Trình độ chính trị: Sơ cấp
    Điện thoại:  - Cơ quan: 38.525.236
                       - Di động: 01692.648.789